Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Chuyện mưa - Trung Quân Idol

Harmonica Tabs - Chuyện mưa - Trung Quân Idol

Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 

Tabs: Tremolo

Go :

9 6 9 11 , 11 11 11 11 10 10 11 10 9
Mưa từng con phố , có nhớ bóng dáng em đi cuối thu đông về ,
6 9 10 , 9 9 11
hè sang , vội vàng quá
9 6 9 11 , 10 10 11 10 10 9
Mưa từng đêm vắng, mưa ơi cứ rơi phố xa,
10 10 9 , 10 10 9 11
anh đi tìm , yêu đương chiều qua
11 6 9 , 10 10 9 9 ,
Ai vội vàng , đi ngang lòng người ,
10 10 10 13 13 11 10 9 , 10 10 9
mang theo bao yêu đương thoáng qua như là cơn mưa rào

9 18 15 18 17 16
Ngày nắng về trên lối xưa
17 16 14 13
Phố yêu anh chờ
14 16 15 , 17 18 18 17 18 18 15
Chuyện tình yêu , ngỡ như không cách xa bao giờ
9 18 15 18 17 18 17 16
Ngày gió tàn theo nỗi thương nhớ
18 18 17 18 15 , 14 13 18 15
Mưa rơi cứ rơi hoài , cho lòng ai buồn
13 18 17 18 ... 18 15
Chợt xa cách xa... mây ngàn

Bridge :

17 .. 17 ..17 ..17 17 17 17 17 17 14 15 15
Anh.. anh.. anh.. lang thang với những ký ức của ngày hôm qua
14 .. 17 ..17 ..17 17 17 18 18 17 17 19 17
Để nước nước nước cuốn hết từng chiều yêu đương với ai
17 .. 17 ..17 ..17 17 17 17 17 17 14 15 15
Nhớ.. lắm ..nhớ ..ánh mắt với những tháng tháng chờ mong em
14 .. 17 ..17 ..17 17 17 18 18 17 17 19 17
Rồi tiếc tiếc tiếc nuối hết từng ngày trôi qua vấn vương
13 .. 17 ..17 ..17 17 17 17 17 17 19 18 17 (17 18 15 18 15)
Người đã đã đã đến đâu mà sao vội trách người đi (la lá là…)

Tabs: Diatonic
Go :

4 -2 4 5 , 5 5 5 5 -4 -4 5 -4 4
Mưa từng con phố , có nhớ bóng dáng em đi cuối thu đông về ,
 -2 4 -4 , 4 4 5
hè sang , vội vàng quá
4 -2 4 5 , -4 -4 5 -4 -4 4
Mưa từng đêm vắng, mưa ơi cứ rơi phố xa,
-4 -4 4 , -4 -4 4 5
anh đi tìm , yêu đương chiều qua
5 -2 4 , -4 -4 4 4 ,
Ai vội vàng , đi ngang lòng người ,
-4 -4 -4 6 6 5 -4 4 , -4 -4 4
mang theo bao yêu đương thoáng qua như là cơn mưa rào

4 -8 7 -8 8 -7
Ngày nắng về trên lối xưa
8 -7 -6 6
Phố yêu anh chờ
-6 -7 7 , 8 -8 -8 8 -8 -8 7
Chuyện tình yêu , ngỡ như không cách xa bao giờ
4 -8 7 -8 8 -8 8 -7
Ngày gió tàn theo nỗi thương nhớ
-8 -8 8 -8 7 , -6 6 -8 7
Mưa rơi cứ rơi hoài , cho lòng ai buồn
6 -8 8 -8 ... -8 7
Chợt xa cách xa... mây ngàn

Bridge :

8 .. 8 ..8 ..8 8 8 8 8 8 -6 7 7
Anh.. anh.. anh.. lang thang với những ký ức của ngày hôm qua
-6 .. 8 ..8 ..8 8 8 -8 -8 8 8 9 8
Để nước nước nước cuốn hết từng chiều yêu đương với ai
8 .. 8 ..8 ..8 8 8 8 8 8 -6 7 7
Nhớ.. lắm ..nhớ ..ánh mắt với những tháng tháng chờ mong em
-6 .. 8 ..8 ..8 8 8 -8 -8 8 8 9 8
Rồi tiếc tiếc tiếc nuối hết từng ngày trôi qua vấn vương
6 .. 8 ..8 ..8 8 8 8 8 8 9 -8 8 (8 -8 7 -8 7)
Người đã đã đã đến đâu mà sao vội trách người đi (la lá là…)

Video Music


No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)