Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Cây Bàng - Bức Tường


Tabs: Tremolo
Go :
11 10 11
Cây bàng ơi
9 11 11 10 10 11
Toả bóng tháng năm dài
11 10 13
Dưới vòm lá
13 14 15 14 13 13 11 11
Tuổi thơ dễ thương bao mơ mộng đẹp

12 12 13 15 13
Rồi một sớm lớn khôn
9 13 14 9 9 14 13
Nhặt chiếc lá mà lòng nghĩ suy
9 14 14 14 13
Ðể sống có ý nghĩa hơn
13 13 14 16 15
Dù mùa đông buốt giá
15 14 13 11 13 11
Lá rơi như giọt máu đỏ

11 10 11
Vẫn tin rằng
9 14 14 14 14 13 11 11
Rồi xuân sẽ tới mầm sống đâm chồi
11 10 11
Đón nắng vàng

Tabs: Diatonic
 5 -4 5
 4 5 5 -4 -4 5
 5 -4 6
 6 -6 7 -6 6 6 5 5

 -5 -5 6 7 6
 4 6 -6 4 4 -6 6
 4 -6 -6 -6 6
 6 6 -6 -7 7
 7 -6 6 5 6 5

 5 -4 5
 4 -6 -6 -6 -6 6 5 5

 5 -4 5

Video Music:


Sheet Music

Note:
 Mi Rê Mi
 Đô Mi Mi Rê Rê Mi
 Mi Rê Sol
 Sol La Đố La Sol Sol Mi Mi

 Fa Fa Sol Đố Sol
 Đô Sol La Đô Đô La Sol
 Đô La La La Sol
 Sol Sol La Si Đố
 Đố La Sol Mi Sol Mi

 Mi Rê Mi
 Đô La La La La Sol Mi Mi
 Mi Rê Mi

Midi Down: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)