Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Cây bàng - Bức Tường (Repost)


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
11 10 11
Cây bàng ơi
6 13 13 12 11 10
Toả bóng tháng năm dài
11 10 14
Dưới vòm lá
11 14 15 16 14 13 10 11
Tuổi thơ dễ thương bao mơ mộng đẹp11 11 14 15 13
Rồi một sớm lớn khôn
12 13 14 12 14 18 15
Nhặt chiếc lá mà lòng nghĩ suy
14 20 20 20 20 17
Ðể sống có ý nghĩa hơn
14 15 18 20 20
Dù mùa đông buốt giá
20 17 18 15 18 14
Lá rơi như giọt máu đỏ

13 12 11
Vẫn tin rằng
14 15 18 17 20 , 15 17 18 15
Rồi xuân sẽ tới , mầm sống đâm chồi
18 15 13

Đón nắng vàng

Tabs: Diatonic
5 -4 5
Cây bàng ơi
-2 6 6 -5 5 -4
Toả bóng tháng năm dài
5 -4 -6
Dưới vòm lá
5 -6 7 -7 -6 6 -4 5
Tuổi thơ dễ thương bao mơ mộng đẹp

5 5 -6 7 6
Rồi một sớm lớn khôn
-5 6 -6 -5 -6 -8 7
Nhặt chiếc lá mà lòng nghĩ suy
-6 -9 -9 -9 -9 8
Ðể sống có ý nghĩa hơn
-6 7 -8 -9 -9
Dù mùa đông buốt giá
-9 8 -8 7 -8 -6
Lá rơi như giọt máu đỏ

6 -5 5
Vẫn tin rằng
-6 7 -8 8 -9 , 7 8 -8 7
Rồi xuân sẽ tới , mầm sống đâm chồi
-8 7 6
Đón nắng vàng

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)