Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Bởi vì anh yêu em - Phan Đình Tùng


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo

15 16 15 18 17 16 14 16
Đêm dần trôi tôi với tôi lẻ loi
14 13 14 13 10 11
Xót xa mối duyên tình xưa
12 11 10 11 12 14 16 18 15
Phút giây mình bên nhau còn đâu hỡi em?
14 16 15 15 15 18 15 16
Vì sao em nỡ cất bước ra đi


15 16 15 18 17 16 14 16
Bao ngày qua khi bóng em dần xa
14 14 13 14 16 11
Ân tình tưởng như đã nhòa
12 11 10 11 12 14 16 18 15
Nhưng trong lòng anh vãn thầm mong có em
14 16 15
Người yêu ơi
18 18 17 20 16
Xin em hãy trở về

17 17 14 14 14 14 14 17 19 20 17 20
Dẫu biết rằng cuộc tình mình giờ như khói mây mà thôi
18 18 13 13 13 13 13 18 20 17 18 17
Dẫu biết rằng lời hẹn thề giờ như ánh trăng dần trôi
15 15 12 12 12 12 12 15 17 18 15 18
Dẫu biết rằng lời nguyện cầu đã không giúp ta thành đôi
15 15 16 15 18 15 14 16
Dẫu biết rằng em đã xa lìa tôi

17 17 14 14 14 14 14 17 19 20 17 20
Hãy nói là cuộc đời này em chỉ yêu mình anh
18 18 13 13 13 13 13 18 20 17 18 17
Hãy nói là cuộc đời này tình ta mãi luôn còn xanh
15 15 12 12 12 12 12 15 17 18 15 18
Hãy nói là cuộc đời này em vẫn luôn cần anh
15 15 16 15 18 16 14
Dẫu biết tình ta đã không thành

Tabs: Diatonic

7 -7 7 -8 8 -7 -6 -7
Đêm dần trôi tôi với tôi lẻ loi
-6 6 -6 6 -4 5
Xót xa mối duyên tình xưa
-5 5 -4 5 -5 -6 -7 -8 7
Phút giây mình bên nhau còn đâu hỡi em?
-6 -7 7 7 7 -8 7 -7
Vì sao em nỡ cất bước ra đi

7 -7 7 -8 8 -7 -6 -7
Bao ngày qua khi bóng em dần xa
-6 -6 6 -6 -7 5
Ân tình tưởng như đã nhòa
-5 5 -4 5 -5 -6 -7 -8 7
Nhưng trong lòng anh vãn thầm mong có em
-6 -7 7
Người yêu ơi
-8 -8 8 -9 -7
Xin em hãy trở về

8 8 -6 -6 -6 -6 -6 8 9 -9 8 -9
Dẫu biết rằng cuộc tình mình giờ như khói mây mà thôi
-8 -8 6 6 6 6 6 -8 -9 8 -8 8
Dẫu biết rằng lời hẹn thề giờ như ánh trăng dần trôi
7 7 -5 -5 -5 -5 -5 7 8 -8 7 -8
Dẫu biết rằng lời nguyện cầu đã không giúp ta thành đôi
7 7 -7 7 -8 7 -6 -7
Dẫu biết rằng em đã xa lìa tôi

8 8 -6 -6 -6 -6 -6 8 9 -9 8 -9
Hãy nói là cuộc đời này em chỉ yêu mình anh
-8 -8 6 6 6 6 6 -8 -9 8 -8 8
Hãy nói là cuộc đời này tình ta mãi luôn còn xanh
7 7 -5 -5 -5 -5 -5 7 8 -8 7 -8
Hãy nói là cuộc đời này em vẫn luôn cần anh
7 7 -7 7 -8 -7 -6
Dẫu biết tình ta đã không thành

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)