Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Bản tình ca cho em - Hồng Dương Ft. M4U


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Chỉnh sửa : Quyet Bui Dang , Để Mai Tính
Tabs: Tremolo
Go :
11 12 13 , 13 13 13 15 9 9
Chiều dần buông , anh nghe cơn gió nghẹn ngào
9 10 11 11  , 13 16 15 16 14
Mặt hồ lung linh , hiện lên bóng dáng em
11 12 13 13 16 15 11 , 11 12 13 15 15 14 14
Và anh nhớ lại phút ban đầu , kề bên nhau ánh mắt ngại ngùng
9 12 12 13 12 11
Nhìn nhau không nói nên lời
9 9 11 13 16 15
Để rồi từng đêm thao thức
15 18 16 9 9 14 14
Anh ước mong một ngày không xa
11 13 16 15
Cầm chặt tay em
15 15 16 17 16 14
Đi trên những giấc mơ dài
16 16 ...
Yêu emmmmmm
13 19 20 17 15 19
Cảm xúc trong anh là em
13 15 18 18 15 19
Tình yêu anh mang là em
13 15 18 15 , 14 14 19 20 17 15 13
Và em có hay lời nồng ấm nơi con tim này
14 14 15 15 18 18
Gửi chọn tình yêu nơi emmmm

13 19 20 17 15 19
Nguyện ước anh mang là emmmm
13 15 18 18 15 19
Lời ca anh hát là em
13 15 18 15
Và anh ước mong
19 19 20 17 15 14,14 15 18 18 17 17
19 19 20 17 15 14  , 14 15 18 18 17 17
Sẽ mãi bên em chọn đời dù cho bao phong ba bão tố
16 15 ...
Yêu emmmm

Tabs: Diatonic
Go :

5 -5 6 , 6 6 6 7 4 4
Chiều dần buông , anh nghe cơn gió nghẹn ngào
4 -4 5 5  , 6 -7 7 -7 -6
Mặt hồ lung linh , hiện lên bóng dáng em
5 -5 6 6 -7 7 5 , 5 -5 6 7 7 -6 -6
Và anh nhớ lại phút ban đầu , kề bên nhau ánh mắt ngại ngùng
4 -5 -5 6 -5 5
Nhìn nhau không nói nên lời

4 4 5 6 -7 7
Để rồi từng đêm thao thức
7 -8 -7 4 4 -6 -6
Anh ước mong một ngày không xa
5 6 -7 7
Cầm chặt tay em
7 7 -7 8 -7 -6
Đi trên những giấc mơ dài
-7 -7 ...
Yêu emmmmmm
6 9 -9 8 7 9
Cảm xúc trong anh là em
6 7 -8 -8 7 9
Tình yêu anh mang là em
6 7 -8 7 , -6 -6 9 -9 8 7 6
Và em có hay lời nồng ấm nơi con tim này
-6 -6 7 7 -8 -8
Gửi chọn tình yêu nơi emmmm

6 9 -9 8 7 9
Nguyện ước anh mang là emmmm
6 7 -8 -8 7 9
Lời ca anh hát là em
6 7 -8 7
Và anh ước mong
9 9 -9 8 7 -6,-6 7 -8 -8 8 8
9 9 -9 8 7 -6  , -6 7 -8 -8 8 8
Sẽ mãi bên em chọn đời dù cho bao phong ba bão tố
-7 7 ...
Yêu emmmm


Video Music

Note:

 Mi Fa Sol Sol Sol Sol Đố Sól Đô

 Đô Rê Mi Sol Si Đố Si La
 Đô Rê Mi Mi Sol Si Đố Si La

 Mi Fa Sol Sol Si Đố Mi Mi Fa Sol Đố Đố La La

 Đô Fa Fa Sol Fa Mi

 Đô Rê Mi Sol Si Đố

 Đố Rế Si Đô Đô La La

 Mi Sol Si Đố

 Đố Đố Si Rế Si La

 Si Si


 Sol Lá Rế Mí Đố Sól

 Si Rế Mí Đố Si Sól

 Sol Si Mí Đố Đố Đố Sól Đố Si Đố Sol

 La Sol Sol Đố Mí Mí

 Đố Sól Fá Rế Mí Sól

 Si Rế Mí Đố Si Sól

 Sol Si Mí Đố

 Sól Sól Fá Rế Đố Si Đố Mí Mí Mí Đố Sól

 Mí Rế


No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)