Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Aria di Mezzo Carattere (Final Fantasy VI OST)


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo

11 12 13 9 11 12 13 16
14 16 15 15 16 14 13
13 13 12 11 12 12 12 11 10 11
11 11 10 9 10 11 13


11 12 13 9 11 12 13 16
14 16 15 15 16 14 13
13 13 12 11 12 12 12 11 10 11
11 11 10 9 10 9

11 12 13 9 12 13 16
14 16 15 15 16 14 13
13 13 12 11 12 12 11 10 11
11 11 10 9 10 11 13

11 12 13 9 11 12 13 16
14 16 15 15 16 14 13 13
13 13 12 11 12 12 12 11 12 14 15
15 15 18 15


Tabs: Diatonic

5 -5 6 4 5 -5 6 -7
-6 -7 7 7 -7 -6 6
6 6 -5 5 -5 -5 -5 5 -4 5
5 5 -4 4 -4 5 6

5 -5 6 4 5 -5 6 -7
-6 -7 7 7 -7 -6 6
6 6 -5 5 -5 -5 -5 5 -4 5
5 5 -4 4 -4 4

5 -5 6 4 -5 6 -7
-6 -7 7 7 -7 -6 6
6 6 -5 5 -5 -5 5 -4 5
5 5 -4 4 -4 5 6

5 -5 6 4 5 -5 6 -7
-6 -7 7 7 -7 -6 6 6
6 6 -5 5 -5 -5 -5 5 -5 -6 7

7 7 -8 7

Video Harmonica

Video Music


Note:
 Mi Fa Sol Đô Mi Fa Sol Si
 La Si Đố Đố Si La Sol
 Sol Sol Fa Mi Fa Fa Fa Mi Rê Mi
 Mi Mi Rê Đô Rê Mi Sol
 Mi Fa Sol Đô Mi Fa Sol Si
 La Si Đố Đố Si La Sol
 Sol Sol Fa Mi Fa Fa Fa Mi Rê Mi
 Mi Mi Rê Đô Rê Đô
 Mi Fa Sol Đô Fa Sol Si
 La Si Đố Đố Si La Sol
 Sol Sol Fa Mi Fa Fa Mi Rê Mi
 Mi Mi Rê Đô Rê Mi Sol
 Mi Fa Sol Đô Mi Fa Sol Si
 La Si Đố Đố Si La Sol Sol
 Sol Sol Fa Mi Fa Fa Fa Mi Fa La Đố

 Đố Đố Mí Đố

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)