Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Ánh Trăng Vỡ - Vy Oanh


Tabs: Tremolo
13 ... 14 13 12 11 12 14 15
e ... nhớ a khi hoàng hôn đã tắt
14 13 ... 12 11 12 13 12 11 10 9
Ánh trăng ... dịu dàng muốn nói bao lời nhớ a
13 ... 14 13 12 11 12 14 15
e ... biết đôi ta rồi sẽ khốn khó
14 13 ... 12 11 12 13 10 9
nhưng lòng ... vẫn hoài mong uớc thật nhiều
11 12 11 10 8 9
chỉ biết yêu a vậy thôi

14 10 10 , 14 13 9 9
Ước thật nhiều , ước mong thật nhiều
14 10 10 13 14 13 9 9
Ước một lần ôm dấu yêu vào lòng
12 13 14 10 10 , 14 13 9 9 , 12 13 14 16 16
Và e biết 1 ngày , nắng lên rạng ngời , rồi a sẽ ra đi

14 10 10 13 14 13 9 9
Ước một điều duy nhất trên cuộc đời
12 13 14 10 10 11 12 13 13 14 12
là e ước lòng mình sẽ yêu a nhiều hơn mỗi ngày
13 11 13 16 16 15 14
Mong được hôn như e khát khao
12 13 14 10 10 11 12 13 14 12
Và e sẽ thật lòng mong thấy a mĩm cười
12 13 14 10 10 , 11 12 13 13 14 12
Sẽ hạnh phúc trọn đời , tựa như a ước mơ ,
13 11 11 ... 13 11 13 14 13
Hãy mĩm cười... hãy thật vui nhé a!!!!!
Tabs: Diatonic
 6 -6 6 -5 5 -5 -6 7
 -6 6 -5 5 -5 6 -5 5 -4 4
 6 -6 6 -5 5 -5 -6 7
 -6 6 -5 5 -5 6 -4 4
 5 -5 5 -4 -3 4

 -6 -4 -4 -6 6 4 4
 -6 -4 -4 6 -6 6 4 4
 -5 6 -6 -4 -4 -6 6 4 4 -5 6 -6 -7 -7

 -6 -4 -4 6 -6 6 4 4
 -5 6 -6 -4 -4 5 -5 6 6 -6 -5
 6 5 6 -7 -7 7 -6
 -5 6 -6 -4 -4 5 -5 6 -6 -5
 -5 6 -6 -4 -4 5 -5 6 6 -6 -5
 6 5 5 6 5 6 -6 6

Video Music:


Sheet Music

Note:
 Sol La Sol Fa Mi Fa La Đố
 La Sol Fa Mi Fa Sol Fa Mi Rê Đô
 Sol La Sol Fa Mi Fa La Đố
 La Sol Fa Mi Fa Sol Rê Đô
 Mi Fa Mi Rê Sì Đô
 La Rê Rê La Sol Đô Đô
 La Rê Rê Sol La Sol Đô Đô
 Fa Sol La Rê Rê La Sol Đô Đô Fa Sol La Si Si
 Sòl2
 La Rê Rê Sol La Sol Đô Đô
 Fa Sol La Rê Rê Mi Fa Sol Sol La Fa
 Sol Mi Sol Si Si Đố La
 Fa Sol La Rê Rê Mi Fa Sol La Fa
 Fa Sol La Rê Rê Mi Fa Sol Sol La Fa
 Sol Mi Mi Sol Mi Sol La Sol

Midi Down: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)