Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc - Ưng Hoàng Phúc


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
15 16 15 , 18 17 16 14 13
Mưa rồi mưa, mưa hát ru đêm buồn
13 14 14 13 , 13 12 11 12 13
Con phố vắng tênh, ngắm ai về trong mưa
13 15 16 15 18 17 16 14 13
Đèn khuya đìu hiu lay lắt soi bên hè
13 20 17 17 18 15 18 17
Nhòe mắt ai, bao dòng lệ cay đắng15 16 15 , 18 17 16 14 13
Em giờ đây, nơi xứ xa quê người
13 14 14 13 , 13 12 11 12 13
Hạnh phúc có ko, như em thường mộng mơ
13 15 16 15 18 17 16 14 13
Dòng thư hồi âm, vương tiếng em thở dài
13 20 17 17 18 15 18 17
Đời đắng cay khi lầm đường lỡ bước

13 14 13 14 , 18 18 17 17 17 18 18
Tình yêu ngày xưa, ko sao níu kéo bước chân em
15 16 14 13 11 13 , 18 18 18 15 15
Phút giây dại khờ, Một ai nỡ mãi cướp mất em tôi
14 16 15 15 15 15 18 15 16
Và giờ đây khi cơn mưa đã qua đi
16 16 16 18 17 17
Còn lại gì em tiếc nuối

19 22 22 19 22 19 22 19 22
Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc
19 17 17 20 19 19 19 17 20 19
Biết làm gì cho em, khi ko được bên em
14 14 17 19 20 20 19 20 17 18
Thà làm đau chính anh, hơn gấp trăm ngàn lần
15 18 17 20 17 17 20 18 17
Còn hơn anh thấy em đau đớn vì ai

19 22 22 19 22 22 22 22 24 21 24
Trong bóng bóng tối ai biết lời nguyện thề vang đến ai
19 19 19 17 24 24 24 19 19 17 22
Cho tôi xin một chút ánh sáng soi lên niềm tin
20 19 20 17 18 18 18 18 17 20 17
Cho bước chân lỡ lầm tìm lại về nơi trái tim
17 17 24 24 24 24 21 24 22

Tìm lại về nơi xưa, nơi em đã ra đi......

Tabs: Diatonic
7 -7 7 , -8 8 -7 -6 6
Mưa rồi mưa, mưa hát ru đêm buồn
6 -6 -6 6 , 6 -5 5 -5 6
Con phố vắng tênh, ngắm ai về trong mưa
6 7 -7 7 -8 8 -7 -6 6
Đèn khuya đìu hiu lay lắt soi bên hè
6 -9 8 8 -8 7 -8 8
Nhòe mắt ai, bao dòng lệ cay đắng

7 -7 7 , -8 8 -7 -6 6
Em giờ đây, nơi xứ xa quê người
6 -6 -6 6 , 6 -5 5 -5 6
Hạnh phúc có ko, như em thường mộng mơ
6 7 -7 7 -8 8 -7 -6 6
Dòng thư hồi âm, vương tiếng em thở dài
6 -9 8 8 -8 7 -8 8
Đời đắng cay khi lầm đường lỡ bước

6 -6 6 -6 , -8 -8 8 8 8 -8 -8
Tình yêu ngày xưa, ko sao níu kéo bước chân em
7 -7 -6 6 5 6 , -8 -8 -8 7 7
Phút giây dại khờ, Một ai nỡ mãi cướp mất em tôi
-6 -7 7 7 7 7 -8 7 -7
Và giờ đây khi cơn mưa đã qua đi
-7 -7 -7 -8 8 8
Còn lại gì em tiếc nuối

9 -10 -10 9 -10 9 -10 9 -10
Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc
9 8 8 -9 9 9 9 8 -9 9
Biết làm gì cho em, khi ko được bên em
-6 -6 8 9 -9 -9 9 -9 8 -8
Thà làm đau chính anh, hơn gấp trăm ngàn lần
7 -8 8 -9 8 8 -9 -8 8
Còn hơn anh thấy em đau đớn vì ai

9 -10 -10 9 -10 -10 -10 -10 10# 10 10#
Trong bóng bóng tối ai biết lời nguyện thề vang đến ai
9 9 9 8 10# 10# 10# 9 9 8 -10
Cho tôi xin một chút ánh sáng soi lên niềm tin
-9 9 -9 8 -8 -8 -8 -8 8 -9 8
Cho bước chân lỡ lầm tìm lại về nơi trái tim
8 810#10#10#10# 10 10# -10

Tìm lại về nơi xưa, nơi em đã ra đi......


Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)