Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Giả vờ nhưng em yêu anh - Miu Lê


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
Go :

13 13 13 13 14 13 11
Hôm nay, em sẽ nói những điều
10 9 13 13 13 13 14 13 11
Vì sao bao lâu nay em quá khó hiểu
10 11 14 14 14 14 13 16 14
Vì sao em không vui khi nhìn thấy anh
14 10 11 12 13 13
Đang kề vai đi bên ai
13 13 13 13 14 13 11
Em không vui, nhưng cố giả vờ
10 9 13 13 13 , 13 14 13 11 10 9
Rằng Em không yêu anh , nhưng có ai ngờ một ngày...
9 10 10
Ngồi nơi đây...
11 12 13 , 13 13 13 14 10 9
Nhìn vào anh, cho em nói hết lòng này !

15 16 14 , 13 10 11 13
Giá như anh, chẳng thuộc về ai
11 13 14 13 13 13 12 13
Thì tình cảm đôi ta đâu là sai
11 10 9 , 9 10 11 13
Giá như mình, gặp nhau khi trước
13 14 15 15 15 14 18
thì em đã đến trước một bước...

15 16 14 14 13 10 11 13
Ghét con tim em đã thuộc về ai
11 13 14 13 13 13 11 13
Mà sao chẳng khi nào nghe lời em
11 10 9 , 9 14 13
Yêu dại khờ, dù có khi...
14 14 15 15 ... 18
Giả vờ không yêu...hố
15 16 14
Nhưng đau lòng..

Tabs: Diatonic
Go :

6 6 6 6 -6 6 5
Hôm nay, em sẽ nói những điều
-4 4 6 6 6 6 -6 6 5
Vì sao bao lâu nay em quá khó hiểu
 -4 5 -6 -6 -6 -6 6 -7 -6
Vì sao em không vui khi nhìn thấy anh
-6 -4 5 -5 6 6
Đang kề vai đi bên ai

6 6 6 6 -6 6 5
Em không vui, nhưng cố giả vờ
-4 4 6 6 6 , 6 -6 6 5 -4 4
Rằng Em không yêu anh , nhưng có ai ngờ một ngày...
4 -4 -4
Ngồi nơi đây...
5 -5 6 , 6 6 6 -6 -4 4
Nhìn vào anh, cho em nói hết lòng này !

7 -7 -6 , 6 -4 5 6
Giá như anh, chẳng thuộc về ai
5 6 -6 6 6 6 -5 6
Thì tình cảm đôi ta đâu là sai
5 -4 4 , 4 -4 5 6
Giá như mình, gặp nhau khi trước
6 -6 7 7 7 -6 -8
thì em đã đến trước một bước...

7 -7 -6 -6 6 -4 5 6
Ghét con tim em đã thuộc về ai
5 6 -6 6 6 6 5 6
Mà sao chẳng khi nào nghe lời em
5 -4 4 , 4 -6 6
Yêu dại khờ, dù có khi...
-6 -6 7 7 ... -8
Giả vờ không yêu...hố
7 -7 -6
Nhưng đau lòng..

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)