Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Dành cho em - Hoàng Tôn


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
Go :

9 10 11 11 11 10 11 10 9
Anh vẫn nhớ đến lúc em hé môi cười
11 12 13 13 14 13 13 12 13
Hay những lúc vu vơ hờn ghen
11 12 13 13 13 13 14 13 13
Anh sẽ nhớ mãi mãi đến lúc bên em
12 14 13 13 13 12 13
Dù cách xa trong tim hoài mong.


9 10 11 11 11 10 11 10 10 9
Tình yêu em trao anh khiến anh thay đổi
11 12 13 13 13 16 15
Để bình minh trong anh thức giấc
15 13 , 14 13 12 11 10
Nhớ em, viết nên bao câu chuyện
10 11 12 12 11 10 9
Mà hai ta vẫn luôn nguyện cầu.

[ĐK:]

14 16 15 14 15 16 15 16 15 , 18 16 14 14 13 13
Rồi bao đêm thầm mong thầm mơ về em , biết không anh đang suy tư
13 14 15 , 16 13 15 15 11 15 13
Cuộc đời anh , chẳng cần đâu những điều quá xa
14 16 15 14 15 16 15 16 15 , 18 , 17 15 15 14 15
Chỉ cần em hiểu anh và biết rằng anh  , mãi , mãi yêu em mà thôi
14 16 15 , 15 14 14 15 18
Vì trong anh , em là điều duy nhất.

18 17 17 , 18 17 17 , 18 17 17 19
Dành cho em ngàn câu ca và thương yêu đó
18 17 17 , 18 17 17 , 18 17 17 22
Dành cho em tia nắng ấm cùng bao cơn gió
15 18 18 , 15 18 18 , 15 18 18 14 13
Dành cho em dành cho em niềm đam mê tuyệt vời
13 16 17 17 17 17 19 18
Mà anh muốn nắm lấy trong giấc mơ.

18 17 17 , 18 17 17 , 18 17 17 19
Mọi âu lo hãy quên đi vì anh ở đó
15 18 18 , 15 18 18 14 17 18 15
Là chiếc bóng mong bên em dìu bước em đi
14 16 15 13 13 13 17 18 17 15

Ở trên con đường dài có hai chúng ta.

Tabs: Diatonic
Go :

4 -4 5 5 5 -4 5 -4 4
Anh vẫn nhớ đến lúc em hé môi cười
5 -5 6 6 -6 6 6 -5 6
Hay những lúc vu vơ hờn ghen
5 -5 6 6 6 6 -6 6 6
Anh sẽ nhớ mãi mãi đến lúc bên em
-5 -6 6 6 6 -5 6
Dù cách xa trong tim hoài mong.

4 -4 5 5 5 -4 5 -4 -4 4
Tình yêu em trao anh khiến anh thay đổi
5 -5 6 6 6 -7 7
Để bình minh trong anh thức giấc
7 6 , -6 6 -5 5 -4
Nhớ em, viết nên bao câu chuyện
-4 5 -5 -5 5 -4 4
Mà hai ta vẫn luôn nguyện cầu.

[ĐK:]

-6 -7 7 -6 7 -7 7 -7 7 , -8 -7 -6 -6 6 6
Rồi bao đêm thầm mong thầm mơ về em , biết không anh đang suy tư
6 -6 7 , -7 6 7 7 5 7 6
Cuộc đời anh , chẳng cần đâu những điều quá xa
-6 -7 7 -6 7 -7 7 -7 7 , -8 , 8 7 7 -6 7
Chỉ cần em hiểu anh và biết rằng anh  , mãi , mãi yêu em mà thôi
-6 -7 7 , 7 -6 -6 7 -8
Vì trong anh , em là điều duy nhất.

-8 8 8 , -8 8 8 , -8 8 8 9
Dành cho em ngàn câu ca và thương yêu đó
-8 8 8 , -8 8 8 , -8 8 8 -10
Dành cho em tia nắng ấm cùng bao cơn gió
7 -8 -8 , 7 -8 -8 , 7 -8 -8 -6 6
Dành cho em dành cho em niềm đam mê tuyệt vời
6 -7 8 8 8 8 9 -8
Mà anh muốn nắm lấy trong giấc mơ.

-8 8 8 , -8 8 8 , -8 8 8 9
Mọi âu lo hãy quên đi vì anh ở đó
7 -8 -8 , 7 -8 -8 -6 8 -8 7
Là chiếc bóng mong bên em dìu bước em đi
-6 -7 7 6 6 6 8 -8 8 7

Ở trên con đường dài có hai chúng ta.

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)