Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Cơn Mưa Ngang Qua - M-TP

Cảm âm: Dennis Ritchie


Tabs: Tremolo 
 Intro:
9 9 9 9 6 , 9 9 9 9
9 9 10 10 10 10
6 6b 6b 8 9 , 9 9 9 9 8-9
7 9 9 9 10 9 8, 8b 8 8b 8
6 6 8 9 , 9 9 9 9 8 9
7 7 9 9 9 11 10 9 10, 10 10 9 10
Chorus 1:
11 11 10 11 ,10 11 10 11
13 11 10 10 9 9 6 9
6b 9 13 13 13 11 11 10 10 9 10
11 10 11 8 9 6 11 10 11 13 11 10 10 9 9 13 13
11 13 11 14 13
Chorus 2:
11 13 14 13 11 10 11 10 11 10 11
11 11 13 14 13 11 10 11 10 11 13 11
10 11 10 9, 9 9 9 9 10 11 10 9
9 9 9b 9 10 11 13 13 8-10
11 10 10 11 10 11 10 11
11 11 10 9 10 10 10 10 10 9 9 9 8 8 6
Intro 2:
6 8 9 9 10 9 8 9
7 7 8 9 9 11 10 9 8
9 9 10 11 6b 6 9
9 13 11 6 6 9 6 9 13 13
13 11 10 10 10 10
Intro 3:
9 9 9 8 8 6 (lặp x2)
9 9 9 8 8 7 (lặp x2)
13 13 13 14 13 13 13

Lặp lại Chorus 1 + 2
Intro 4:
6 6 6b 6 , 6 6 6 6 , 6 6 6 6 , 6 6 6-7
7 7 7 7 , 7 7 8 8 8 8 ,8 8 8 8 6
6 6 6b 6, 6 6 6 6 , 6 6 6 6 , 6 6 6 9
9 9 7 7 9 7 8 9 10 10 9 8
9 9 9 9 10 9 , 9 9 9 9 10 10 11 11
11 11 10 10 11 6 6b 6 6b, 11 11 10 10-11
7 7 7 7 , 11 11 10 10 11, 10 11 10 11
11 11 11 13 13 13
Lặp lại Chorus 1 và 2

Tabs: Diatonic 
  Intro:
 4 4 4 4 -3" 4 4 4 4
 4 4 -4 -4 -4 -4
 -3" -3" -3" -3 4 4 4 4 4 -3 4
 -2 4 4 4 -4 4 -3 -3" -3 -3" -3
 -3" -3" -3 4 4 4 4 4 -3 4
 -2 -2 4 4 4 5 -4 4 -4 -4 -4 4 -4
Chorus 1:
 5 5 -4 5 -4 5 -4 5
 6 5 -4 -4 4 4 -3" 4
 -3" 4 6 6 6 5 5 -4 -4 4 -4
 5 -4 5 -3 4 -3" 5 -4 5 6 5 -4 -4 4 4 6 6
 5 6 5 -6 6
Chorus 2:
 5 6 -6 6 5 -4 5 -4 5 -4 5
 5 5 6 -6 6 5 -4 5 -4 5 6 5
 -4 5 -4 4 4 4 4 4 -4 5 -4 4
 4 4 4b 4 -4 5 6 6 -3 -4
 5 -4 -4 5 -4 5 -4 5
 5 5 -4 4 -4 -4 -4 -4 -4 4 4 4 -3 -3 -3"
Intro 2:
 -3" -3 4 4 -4 4 -3 4
 -2 -2 -3 4 4 5 -4 4 -3
 4 4 -4 5 -3" -3" 4
 4 6 5 -3" -3" 4 -3" 4 6 6
 6 5 -4 -4 -4 -4
Intro 3:
 4 4 4 -3 -3 -3n (lặp x2)
 4 4 4 -3 -3 -2 (lặp x2)
 6 6 6 -6 6 6 6
Lặp lại Chorus 1 + 2
Intro 4:
 -3" -3" -3" -3" -3" -3" -3"  -3" -3" -3" -3" -3" -3" -3" -3" -2
 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3n
-3" -3" -3" -3" -3" -3" -3"  -3" -3" -3" -3" -3" -3" -3" -3" -3" 4
 4 4 -2 -2 4 -2 -3 4 -4 -4 4 -3
 4 4 4 4 -4 4 4 4 4 4 -4 -4 5 5
 5 5 -4 -4 5 -3n -3" -3" -3" 5 5 -4 -4 5
 -2 -2 -2 -2 5 5 -4 -4 5 -4 5 -4 5
 5 5 5 6 6 6
Lặp lại Chorus 1 và 2

Dennis Ritchie :
  Tab mình ghi lại cảm âm nên cũng có thể 1 số chỗ ghi sai tab hay thiếu , mọi người đóng góp ý kiến để mình sửa lại nếu có chỗ chưa chuẩn, tks all.
   Mình xin share mở đầu tab tremolo cơn mưa ngang qua trước (bài này khó vì nhiều đoạn bend và lướt, dài, nên mình tạm share bản easy cơ bản để mọi người tham khảo và góp ý, nếu cần bản full nhạc dạo và nhạc đệm thì inbox mình) vì nhiều đoạn lặp nhau và trùng nên mình để dấu (,) để ngắt nhịp, các nốt có (-) lướt âm (k yêu cầu lắm nếu tập chay).

Video Music:

Beat tập bài này :  
 

Sheet Music
Note: 
  Đô Đô Đô Đô Là Đô Đô Đô Đô
 Đô Đô Rê Rê Rê Rê
 Là Làb Làb Sì Đô Đô Đô Đô Đô Sì Đô
 Sòl Đô Đô Đô Rê Đô Sì Sìb Sì Sìb Sì
 Là Là Sì Đô Đô Đô Đô Đô Sì Đô
 Sòl Sòl Đô Đô Đô Mi Rê Đô Rê Rê Rê Đô Rê

 Mi Mi Rê Mi Rê Mi Rê Mi
 Sol Mi Rê Rê Đô Đô Là Đô
 Làb Đô Sol Sol Sol Mi Mi Rê Rê Đô Rê
 Mi Rê Mi Sì Đô Là Mi Rê Mi Sol Mi Rê Rê Đô Đô Sol Sol
 Mi Sol Mi La Sol

 Mi Sol La Sol Mi Rê Mi Rê Mi Rê Mi
 Mi Mi Sol La Sol Mi Rê Mi Rê Mi Sol Mi
 Rê Mi Rê Đô Đô Đô Đô Đô Rê Mi Rê Đô
 Đô Đô Đôb Đô Rê Mi Sol Sol Sì Rê
 Mi Rê Rê Mi Rê Mi Rê Mi
 Mi Mi Rê Đô Rê Rê Rê Rê Rê Đô Đô Đô Sì Sì Là

 Là Sì Đô Đô Rê Đô Sì Đô
 Sòl Sòl Sì Đô Đô Mi Rê Đô Sì
 Đô Đô Rê Mi Làb Là Đô
 Đô Sol Mi Là Là Đô Là Đô Sol Sol
 Sol Mi Rê Rê Rê Rê

 Đô Đô Đô Sì Sì Là
 Đô Đô Đô Sì Sì Sòl
 Sol Sol Sol La Sol Sol Sol

 Là Là Làb Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Sòl
 Sòl Sòl Sòl Sòl Sòl Sòl Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Là
 Là Là Làb Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Đô
 Đô Đô Sòl Sòl Đô Sòl Sì Đô Rê Rê Đô Sì
 Đô Đô Đô Đô Rê Đô Đô Đô Đô Đô Rê Rê Mi Mi
 Mi Mi Rê Rê Mi Là Làb Là Làb Mi Mi Rê Rê Mi
 Sòl Sòl Sòl Sòl Mi Mi Rê Rê Mi Rê Mi Rê Mi
 Mi Mi Mi Sol Sol Sol


Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)