Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Yume To Hazakura - Hatsune Miku (夢と葉桜)

Soạn tabs: Nhóm TheHarmonica 

Tabs: Tremolo 
 17 15 13 11
10 13 11 10 11 6 7 6
14 13 13 15 16 14

7 9 9 10 11 11 14 13 11 10 9 10 11
7 9 9 10 11 11 14 13 11 10 9 10 9

7 9 9 10 11 11 14 13 11 10 9 10 11
7 9 9 10 11 11 14 13 11 10 9 10 9

11 13 14 14 13 14 13 12b 11 10 11
11 13 14 14 13 14 13 12b 11 10 11

13 12b 11 10 10 9 10 11 13 8 9 10 9 10 11
9 10 11 10 9 6 7 6

11 13 10 10 9 10 11 6 9 10 9 10 13 11
11 13 10 10 11 13 11 10 9 10 11

11 13 10 10 9 10 11 6 9 10 9 10 13 11
11 13 10 10 11 13 11 10 9 10 9
Tabs: Diatonic
 8 7 6 5
 -4 6 5 -4 5 -3" -2 -3"
 -6 6 6 7 -7 -6
 -2 4 4 -4 5 5 -6 6 5 -4 4 -4 5
 -2 4 4 -4 5 5 -6 6 5 -4 4 -4 4
 -2 4 4 -4 5 5 -6 6 5 -4 4 -4 5
 -2 4 4 -4 5 5 -6 6 5 -4 4 -4 4
 5 6 -6 -6 6 -6 6 -5b 5 -4 5
 5 6 -6 -6 6 -6 6 -5b 5 -4 5
 6 -5b 5 -4 -4 4 -4 5 6 -3 4 -4 4 -4 5
 4 -4 5 -4 4 -3" -2 -3"
 5 6 -4 -4 4 -4 5 -3" 4 -4 4 -4 6 5
 5 6 -4 -4 5 6 5 -4 4 -4 5
 5 6 -4 -4 4 -4 5 -3" 4 -4 4 -4 6 5
 5 6 -4 -4 5 6 5 -4 4 -4 4
Hãy share nếu bạn thấy thích :D
Video Harmonica:

Video Music:
Sheet Music
Note: 
  Mí Đố Sol Mi
 Rê Sol Mi Rê Mi Là Sòl Là
 La Sol Sol Đố Si La
 Sòl Đô Đô Rê Mi Mi La Sol Mi Rê Đô Rê Mi
 Sòl Đô Đô Rê Mi Mi La Sol Mi Rê Đô Rê Đô
 Sòl Đô Đô Rê Mi Mi La Sol Mi Rê Đô Rê Mi
 Sòl Đô Đô Rê Mi Mi La Sol Mi Rê Đô Rê Đô

 Mi Sol La La Sol La Sol Fab Mi Rê Mi
 Mi Sol La La Sol La Sol Fab Mi Rê Mi
 Sol Fab Mi Rê Rê Đô Rê Mi Sol Sì Đô Rê Đô Rê Mi
 Đô Rê Mi Rê Đô Là Sòl Là
 Mi Sol Rê Rê Đô Rê Mi Là Đô Rê Đô Rê Sol Mi
 Mi Sol Rê Rê Mi Sol Mi Rê Đô Rê Mi
 Mi Sol Rê Rê Đô Rê Mi Là Đô Rê Đô Rê Sol Mi
 Mi Sol Rê Rê Mi Sol Mi Rê Đô Rê Đô

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)