Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Yêu Anh – Miu Lê

Cảm âm: xjtrum41


Tabs: Tremolo
11 11 11 11 12 13 11 10
11 10 9 9 9 , 6 9 10 11 12 11
11 11 11 11 12 13 11 10
10 10 11 10 9
10 10 11 10 9

13 15 15 15 14 16 15 , 11 11 12 13
11 14 13 11 12 13
13 13 14 13 13 , 16 14 16 15
11 10 9 9 13 14 , 14 16 15 18

15 16 16 15 13 13 , 15 16 16 18 15
14 14 13 13 12 12 11 11 12 11 10 10
15 16 16 15 13 13 , 15 16 16 18 15
11 13 14 13 13 12 12 , 11 11 12 11 10 10
10 10 9 13 14 , 9 9 9 13 13
9 13 12 12 11 11 (10.....) , 11 11 9 9.....
Tabs: Diatonic
 5 5 5 5 -5 6 5 -4
 5 -4 4 4 4 -3" 4 -4 5 -5 5
 5 5 5 5 -5 6 5 -4
 -4 -4 5 -4 4
 -4 -4 5 -4 4

 6 7 7 7 -6 -7 7 5 5 -5 6
 5 -6 6 5 -5 6
 6 6 -6 6 6 -7 -6 -7 7
 5 -4 4 4 6 -6 -6 -7 7 -8

 7 -7 -7 7 6 6 7 -7 -7 -8 7
 -6 -6 6 6 -5 -5 5 5 -5 5 -4 -4
 7 -7 -7 7 6 6 7 -7 -7 -8 7
 5 6 -6 6 6 -5 -5 5 5 -5 5 -4 -4
 -4 -4 4 6 -6 4 4 4 6 6
 4 6 -5 -5 5 5 -4 5 5 4 4

Video Music:


Sheet Music

Note:
 Mi Mi Mi Mi Fa Sol Mi Rê
 Mi Rê Đô Đô Đô Là Đô Rê Mi Fa Mi
 Mi Mi Mi Mi Fa Sol Mi Rê
 Rê Rê Mi Rê Đô
 Rê Rê Mi Rê Đô

 Sol Đố Đố Đố La Si Đố Mi Mi Fa Sol
 Mi La Sol Mi Fa Sol
 Sol Sol La Sol Sol Si La Si Đố
 Mi Rê Đô Đô Sol La La Si Đố Rế

 Đố Si Si Đố Sol Sol Đố Si Si Rế Đố
 La La Sol Sol Fa Fa Mi Mi Fa Mi Rê Rê
 Đố Si Si Đố Sol Sol Đố Si Si Rế Đố
 Mi Sol La Sol Sol Fa Fa Mi Mi Fa Mi Rê Rê
 Rê Rê Đô Sol La Đô Đô Đô Sol Sol
 Đô Sol Fa Fa Mi Mi Rê Mi Mi Đô Đô

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)