Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Xin Em Nụ Cười - Nguyễn Minh Sang (Nhạc Phim Nơi Tình Yêu Ở Lại)

Cảm âm: xjtrum41
Tabs: Tremolo 
15 16 15 16 16 13 11
14 14 14 15 16 14 13
10 10 10 10 14 13 14 11
14 14 14 14 14 13 16

15 16 15 16 16 13 11
11 14 14 14 15 16 14 13
10 10 10 10 14 13 14 11
14 16 15 16 14 13 14

15 18 17 17 17 17 17 17 18
18 17 20 20 20 20 20 19 22 17 17
15 15 15 15 16 14 17 18 : " 16 14 13 14 "

15 18 17 17 17 17 17 17 18
18 17 20 20 20 20 20 19 22 17 17
15 15 15 15 16 14 17 18
16 14 13 14 14

Tabs: Diatonic 
  7 -7 7 -7 -7 6 5
 -6 -6 -6 7 -7 -6 6
 -4 -4 -4 -4 -6 6 -6 5
 -6 -6 -6 -6 -6 6 -7

 7 -7 7 -7 -7 6 5
 5 -6 -6 -6 7 -7 -6 6
 -4 -4 -4 -4 -6 6 -6 5
 -6 -7 7 -7 -6 6 -6

 7 -8 8 8 8 8 8 8 -8
 -8 8 -9 -9 -9 -9 -9 9 -10 8 8
 7 7 7 7 -7 -6 8 -8 -7 : -6 6 -6

 7 -8 8 8 8 8 8 8 -8
 -8 8 -9 -9 -9 -9 -9 9 -10 8 8
 7 7 7 7 -7 -6 8 -8
 -7 -6 6 -6 -6

Video Music:
Sheet Music
Note: 
  Đố Si Đố Si Si Sol Mi
 La La La Đố Si La Sol
 Rê Rê Rê Rê La Sol La Mi
 La La La La La Sol Si

 Đố Si Đố Si Si Sol Mi
 Mi La La La Đố Si La Sol
 Rê Rê Rê Rê La Sol La Mi
 La Si Đố Si La Sol La

 Đố Rế Mí Mí Mí Mí Mí Mí Rế
 Rế Mí Fá Fá Fá Fá Fá Sól Lá Mí Mí
 Đố Đố Đố Đố Si La Mí Rế Si La Sol La

 Đố Rế Mí Mí Mí Mí Mí Mí Rế
 Rế Mí Fá Fá Fá Fá Fá Sól Lá Mí Mí
 Đố Đố Đố Đố Si La Mí Rế
 Si La Sol La La

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)