Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Utsukushiki Mono (美しきもの) - Sound Horizon


Tabs: Tremolo
 11 14 16 15 16 14 13 11 10 9 10 13 11
 14 16 16 14 13 11 11 10 9 10 9 9
 14 16 15 16 14 13 11 11 10 9 10
 13 11 11 10 9 10 9 9

 17 18 15 16 12 12 11 12 16 13
 15 18 17 18 15 16 13 12 11 12 11 11
 15 18 17 18 15 16 13 12 11 12 16 13
 12 11 12 11 11

Tabs: Diatonic
5 -6 -7/7 -7 -6 6 5/-4 4 -4 6 5
-6 -7/-7 -6 6 5 5 -4 4 -4 4 4
-6 -7/7 -7 -6 6 5 5/-4 4 -4
6 5 5 -4 4 -4 4 4

8 -8 7 -7 -5 -5 5 -5 -7 6
7-8 8 -8 7 -7 6 -5 5 -5 5 5
7 -8 8 -8 7 -7 6 -5 5 -5 -7 6
-5 5 -5 5 5

Soạn tabs: nhóm TheHarmonica 
Hãy share nếu bạn thấy hay ! :D
Video Music:

Video Vietsub:


Sheet Music

Note:
 Mi La Si Đố Si La Sol Mi Rê Đô Rê Sol Mi
 La Si Si La Sol Mi Mi Rê Đô Rê Đô Đô
 La Si Đố Si La Sol Mi Mi Rê Đô Rê
 Sol Mi Mi Rê Đô Rê Đô Đô

 Mí Rế Đố Si Fa Fa Mi Fa Si Sol
 Đố Rế Mí Rế Đố Si Sol Fa Mi Fa Mi Mi
 Đố Rế Mí Rế Đố Si Sol Fa Mi Fa Si Sol
 Fa Mi Fa Mi Mi

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)