Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - A Town With An Ocean View - Joe Hisaishi


Tabs: Tremolo 
 17 18 15 15 16 14 18 15 16 15 19 20 17 18 15 18 17

 11 15 11 16 11 14 13 12 13
 10 9 12 14 15 16 13 11 10 11
 11 15 11 16 11 14 13 12 13
 11 10 12 14 15 18 17 16 14 16 13---------------------------x 2
 14 16 15 (15 15 15 15) 16 14 16 13
 12 13 14 14 14 14 14 13 12 13 11
 11 10 10 12 14 13 12 11 11 13 16 18
 15 16 15 17 18 17 14 13 14 11 10 11 8 8

Tabs: Diatonic 
8 -8 7 7 -7 -6 -8 7 -7 7 9 -9 8 -8 7 -8 8

5 7 5 -7 5 -6/ 6 -5 6
-4 4 -5 -6 7 -7 6 5 -4 5
5 7 5 -7 5 -6/ 6 -5 6
5 -4 -5 -6 7 -8 8 -7 -6 -7 6
---------------------------x 2
-6 -7 77777 -7 -6 -7 6
-5 6 -6 -6 -6 -6 -6 6 -5 6 5
5 -4 -4 -5 -6 6/ -5 5 5 6 -7 -8
7 -7 7 8/ -8 8 -6/ 6 -6 5/-4 5 -3' -3'


Soạn Tabs: nhóm Theharmonica
Hãy share nếu bạn cảm thấy thích ! :D

Video Harmonica:
 
Video Music:

Sheet Music
Note: 
  Mí Rế Đố Đố Si La Rế Đố Si Đố Sól Fá Mí Rế Đố Rế Mí

 Mi Đố Mi Si Mi La Sol Fa Sol
 Rê Đô Fa La Đố Si Sol Mi Rê Mi
 Mi Đố Mi Si Mi La Sol Fa Sol
 Mi Rê Fa La Đố Rế Mí Si La Si Sol
---------------------------x 2
 La Si Đố Đố Đố Đố Đố Si La Si Sol
 Fa Sol La La La La La Sol Fa Sol Mi
 Mi Rê Rê Fa La Sol Fa Mi Mi Sol Si Rế
 Đố Si Đố Mí Rế Mí La Sol La Mi Rê Mi Sì Sì

Midi Down: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)