Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Toufuu String Orchestra

Tabs: Tremolo
9 10 12 13/14/12 11 9 10
9 10 12 13/14/15 14 13 12 14
14 15 18/14 12 13/12 13 14
10 10 9 10 12 13 15 14 13

9 10 12 13/14/12 11 9 10
9 10 12 13/14/15 14 13 12 14
14 15 18 20 17 18 15 14 15 18 10 15 14 13
10 11 11 12 11 10 9 10

15 13 18 20 17 17 18 15 18
18 20 19 19 22 21 22 19 22
20 17 15 18 14
14 13 14 13 14 12 12 13 14 18 18 17 20 20

Tabs: Diatonic
 4 -4 -5 6 -6 -5 5 4 -4
 4 -4 -5 6 -6 7 -6 6 -5 -6
 -6 7 -8 -6 -5 6 -5 6 -6
 -4 -4 4 -4 -5 6 7 -6 6

 4 -4 -5 6 -6 -5 5 4 -4
 4 -4 -5 6 -6 7 -6 6 -5 -6
 -6 7 -8 -9 8 -8 7 -6 7 -8 -4 7 -6 6
 -4 5 5 -5 5 -4 4 -4

 7 6 -8 -9 8 8 -8 7 -8
 -8 -9 9 9 -10 10 -10 9 -10
 -9 8 7 -8 -6
 -6 6 -6 6 -6 -5 -5 6 -6 -8 -8 8 -9 -9

Soạn tabs: nhóm TheHarmonica 
Hãy share nếu bạn thấy hay ! :D
Video Music:

Sheet Music
Note:
 Đô Rê Fa Sol La Fa Mi Đô Rê
 Đô Rê Fa Sol La Đố La Sol Fa La
 La Đố Rế La Fa Sol Fa Sol La
 Rê Rê Đô Rê Fa Sol Đố La Sol
 Đô Rê Fa Sol La Fa Mi Đô Rê
 Đô Rê Fa Sol La Đố La Sol Fa La
 La Đố Rế Fá Mí Rế Đố La Đố Rế Rê Đố La Sol
 Rê Mi Mi Fa Mi Rê Đô Rê
 Đố Sol Rế Fá Mí Mí Rế Đố Rế
 Rế Fá Sól Sól Lá Đố Lá Sól Lá
 Fá Mí Đố Rế La
 La Sol La Sol La Fa Fa Sol La Rế Rế Mí Fá Fá

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)