Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Tiễn biệt (Song Bie) - Phác Thụ

Tabs: Tremolo 
15 13 15 17
16 17 16 15
15 9 10 11 10 9 10
15 13 15 17
18 16 17 15
15 10 11 12 8 9
16 17 17
18 16 18 17
16 18 17 16 16 15 13 11 12
15 13 15 17
18 16 17 15
15 12 13 14 8 9

Tabs: Diatonic
 7 6 7 8
 -7 8 -7 7
 7 4 -4 5 -4 4 -4
 7 6 7 8
 -8 -7 8 7
 7 -4 5 -5 -3 4
 -7 8 8
 -8 -7 -8 8
 -7 -8 8 -7 -7 7 6 5 -5
 7 6 7 8
 -8 -7 8 7
 7 -5 6 -6 -3 4

Music:
Sheet Music
Note: 
  Đố Sol Đố Mí
 Si Mí Si Đố
 Đố Đô Rê Mi Rê Đô Rê
 Đố Sol Đố Mí
 Rế Si Mí Đố
 Đố Rê Mi Fa Sì Đô
 Si Mí Mí
 Rế Si Rế Mí
 Si Rế Mí Si Si Đố Sol Mi Fa
 Đố Sol Đố Mí
 Rế Si Mí Đố
 Đố Fa Sol La Sì Đô

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)