Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Ta Đi Tìm Em - Đàm Vĩnh Hưng

Cảm âm: xjtrum41
Tabs: Tremolo
11 14 , 16 15 , 15 17 18 13 13
11 14 15 16 14 13 14
11 14 , 16 15 , 17 19 20 15 15
15 14 15 18 17 16

11 14 , 16 15 , 15 17 18 13 13
11 14 15 16 14 13 14
11 14 , 16 15 , 17 19 20 15 15
15 14 15 18 20 17

19 20 20 20 , 17 18 20 17 18 15
18 15 15 15 , 13 14 14 14 16 11
19 19 20 20 17 18 20 17 18 15
18 18 15 16 16 16 18 20 17

ĐK :
15 17 , 15 15 15 18 17 19 19 20
15 18 , 16 16 16 15 18 20 20 17
14 15 , 11 11 11 15 18 17 18 18
15 16 , 15 18 15 18 17

15 17 , 15 15 15 18 17 19 19 20
15 18 , 16 16 16 15 18 20 20 17
14 15 , 15 11 11 15 18 17 18 18
15 16 , 15 18 15 16 13 14

Tabs: Diatonic 
 5 -6 -7 7 7 8 -8 6 6
 5 -6 7 -7 -6 6 -6
 5 -6 -7 7 8 9 -9 7 7
 7 -6 7 -8 8 -7

 5 -6 -7 7 7 8 -8 6 6
 5 -6 7 -7 -6 6 -6
 5 -6 -7 7 8 9 -9 7 7
 7 -6 7 -8 -9 8

 9 -9 -9 -9 8 -8 -9 8 -8 7
 -8 7 7 7 6 -6 -6 -6 -7 5
 9 9 -9 -9 8 -8 -9 8 -8 7
 -8 -8 7 -7 -7 -7 -8 -9 8

 7 8 7 7 7 -8 8 9 9 -9
 7 -8 -7 -7 -7 7 -8 -9 -9 8
 -6 7 5 5 5 7 -8 8 -8 -8
 7 -7 7 -8 7 -8 8

 7 8 7 7 7 -8 8 9 9 -9
 7 -8 -7 -7 -7 7 -8 -9 -9 8
 -6 7 7 5 5 7 -8 8 -8 -8
 7 -7 7 -8 7 -7 6 -6

Video Music:

Sheet Music
Note: 
 Mi La Si Đố Đố Mí Rế Sol Sol
 Mi La Đố Si La Sol La
 Mi La Si Đố Mí Sól Fá Đố Đố
 Đố La Đố Rế Mí Si

 Mi La Si Đố Đố Mí Rế Sol Sol
 Mi La Đố Si La Sol La
 Mi La Si Đố Mí Sól Fá Đố Đố
 Đố La Đố Rế Fá Mí

 Sól Fá Fá Fá Mí Rế Fá Mí Rế Đố
 Rế Đố Đố Đố Sol La La La Si Mi
 Sól Sól Fá Fá Mí Rế Fá Mí Rế Đố
 Rế Rế Đố Si Si Si Rế Fá Mí

 Đố Mí Đố Đố Đố Rế Mí Sól Sól Fá
 Đố Rế Si Si Si Đố Rế Fá Fá Mí
 La Đố Mi Mi Mi Đố Rế Mí Rế Rế
 Đố Si Đố Rế Đố Rế Mí

 Đố Mí Đố Đố Đố Rế Mí Sól Sól Fá
 Đố Rế Si Si Si Đố Rế Fá Fá Mí
 La Đố Đố Mi Mi Đố Rế Mí Rế Rế
 Đố Si Đố Rế Đố Si Sol La

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)