Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Sợ - Ngô Trường ft. Lê Tính

Cảm âm: xjtrum41
Tabs: Tremolo
11 11 10 9 8 9 10 8 6
7 7 6 8 7 11
11 11 10 9 8 6 8 11 7
6 6 6 8 9 7 6

11 11 10 9 9 9 8 8 6
7 7 6 8 7 7 11
14 14 13 12 , 11 12 12 14 9
13 14 11 11 11 15 14ĐK:
12 11 15 11 11 16 , 11 11 18 18 15 16 14
11 14 14 14 14 13 16 11
10 11 10 14 14 , 15 16 16 14 14 16 11
14 14 16 14 13 14 16 ( cách 2 : 14 14 14b 14b 14b 14b 16 )

12 11 15 11 11 16 , 11 11 18 18 15 16 14
11 14 14 13 14 13 16 11
10 11 10 10 10 14 14 , 14 16 15 16 16 14 11
18 15 , 16 15 13 11 13 14
Tabs: Diatonic
 5 5 -4 4 -3 4 -4 -3 -3"
 -2 -2 -3" -3 -2 5
 5 5 -4 4 -3 -3" -3 5 -2
 -3" -3" -3" -3 4 -2 -3"

 5 5 -4 4 4 4 -3 -3 -3"
 -2 -2 -3" -3 -2 -2 5
 -6 -6 6 -5 5 -5 -5 -6 4
 6 -6 5 5 5 7 -6
Đk:
 -5 5 7 5 5 -7 5 5 -8 -8 7 -7 -6
 5 -6 -6 -6 -6 6 -7 5
 -4 5 -4 -6 -6 7 -7 -7 -6 -6 -7 5
 -6 -6 -7 -6 6 -6 -7

 -5 5 7 5 5 -7 5 5 -8 -8 7 -7 -6
 5 -6 -6 6 -6 6 -7 5
 -4 5 -4 -4 -4 -6 -6 -6 -7 7 -7 -7 -6 5
 -8 7 -7 7 6 5 6 -6

Video Music:


Sheet Music

Note:
 Mi Mi Rê Đô Sì Đô Rê Sì Là
 Sòl Sòl Là Sì Sòl Mi
 Mi Mi Rê Đô Sì Là Sì Mi Sòl
 Là Là Là Sì Đô Sòl Là

 Mi Mi Rê Đô Đô Đô Sì Sì Là
 Sòl Sòl Là Sì Sòl Sòl Mi
 La La Sol Fa Mi Fa Fa La Đô
 Sol La Mi Mi Mi Đố La
Đk
 Fa Mi Đố Mi Mi Si Mi Mi Rế Rế Đố Si La
 Mi La La La La Sol Si Mi
 Rê Mi Rê La La Đố Si Si La La Si Mi
 La La Si La Sol La Si

 Fa Mi Đố Mi Mi Si Mi Mi Rế Rế Đố Si La
 Mi La La Sol La Sol Si Mi
 Rê Mi Rê Rê Rê La La La Si Đố Si Si La Mi
 Rế Đố Si Đố Sol Mi Sol La

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)