Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Sailing Ship

Tabs: Tremolo
 11 12 13 18 15 16 15 14
 12 10 15 16 14 16 13
 12 9 14 13 12 11 12
 10 11 12 13
 11 12 13 18 15 16 15 14
 12 10 15 16 14 16 13
 12 9 15 16 14 16 13
 12 9 14 13 12 11 12
 10 11 12 13

 13 14 16 18 15 16 15 16
 13 11 14 14 16 15 18 15 16 15 18
 14 17 18 11 17 15

Tabs: Diatonic
5 -5 6/-8 7 -7 7 -6
-5 -4/7 -7 -6 -7 6
-5 4/-6 6 -5 5 -5
-4 5 -5 6
5 -5 6/-8 7 -7 7 -6
-5 -4/7 -7 -6 -7 6
-5 4/7 -7 -6 -7 6
-5 4/-6 6 -5 5 -5
-4 5 -5 6
6/-6 -7 -8 7 -7 7 -7
6 5 -6/-6 -7 7 -8 7 -7 7 -8
-6 8 -8/5 8 7

Video Music:

Sheet Music
Note:
 Mi Fa Sol Rế Đố Si Đố La
 Fa Rê Đố Si La Si Sol
 Fa Đô La Sol Fa Mi Fa
 Rê Mi Fa Sol
 Mi Fa Sol Rế Đố Si Đố La
 Fa Rê Đố Si La Si Sol
 Fa Đô Đố Si La Si Sol
 Fa Đô La Sol Fa Mi Fa
 Rê Mi Fa Sol
 Sol La Si Rế Đố Si Đố Si
 Sol Mi La La Si Đố Rế Đố Si Đố Rế
 La Mí Rế Mi Mí Đố

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)