Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Rino Gaetano - Gianna - Live Sanremo 1978

Soạn tabs: nhóm TheharmonicaTabs: Tremolo 
11 11 11 11 12 12 11 10 9 7 9 11 9 10 11
11 11 11 11 12 12 11 10 9 7 9 11 9 10 9

11 11 11 11 12 12 11 10 9 7 9 11 9 10 11
11 11 11 11 12 12 11 10 9 7 9 11 9 10 9

13 13 13 12 11 13 12 11 16 11 9 10 9 8 7 5
13 13 12 11 13 11 16 11 9 10 9 8 5
11 12 11 10 9 5
11 12 11 10 9 11 12 11 12 13

Tabs: Diatonic 
 5 5 5 5 -5 -5 5 -4 4 -2 4 5 4 -4 5
 5 5 5 5 -5 -5 5 -4 4 -2 4 5 4 -4 4

5 5 5 5 -5 -5 5 -4 4 -2 4 5 4 -4 5
 5 5 5 5 -5 -5 5 -4 4 -2 4 5 4 -4 4

6 6 6 -5 5 6 -5 5 -7 5 4 -4 4 -3 -2 2
 6 6 -5 5 6 5 -7 5 4 -4 4 -3 2
 5 -5 5 -4 4 2
 5 -5 5 -4 4 5 -5 5 -5 6

Video Music:
Sheet Music
Note: 
  Mi Mi Mi Mi Fa Fa Mi Rê Đô Sòl Đô Mi Đô Rê Mi
 Mi Mi Mi Mi Fa Fa Mi Rê Đô Sòl Đô Mi Đô Rê Đô
 Mi Mi Mi Mi Fa Fa Mi Rê Đô Sòl Đô Mi Đô Rê Mi
 Mi Mi Mi Mi Fa Fa Mi Rê Đô Sòl Đô Mi Đô Rê Đô
 Sol Sol Sol Fa Mi Sol Fa Mi Si Mi Đô Rê Đô Sì Sòl Mì
 Sol Sol Fa Mi Sol Mi Si Mi Đô Rê Đô Sì Mì
 Mi Fa Mi Rê Đô Mì
 Mi Fa Mi Rê Đô Mi Fa Mi Fa Sol

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)