Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Nỗi Đau Xót Xa - Minh Vương


Tabs: Tremolo
intro:
11 11 13 14 13 14 15 14 13 13
13 14 13 13 14 13 11 10 11
11 11 13 14 13 14 18 16 16 16
14 16 15 15 16 14 14


*
11 11 13 14 13 14 15 14 13 13
13 14 15 16 15 17
17 19 17 18 15
15 18 16 14 13

11 11 13 14 15 16 14 14

Chorus:
11 11 13 14 14 14b 14 14 13 13
11 13 11 13 13 13 11 10 10 11 11
11 10 9 10 11 11 6
11 10 9 10 11 11 10
13 13 13 13 11 10 11

11 11 13 11 14 14 14 14b 14 14 13 13
11 13 14 16 16 16 15 16b 14 14
14 13 14 14 13 14b 15 18 16 13 14
Tabs: Diatonic
Intro
 5 5 6 -6 6 -6 7 -6 6 6
 6 -6 6 6 -6 6 5 -4 5
 5 5 6 -6 6 -6 -8 -7 -7 -7
 -6 -7 7 7 -7 -6 -6
*
 5 5 6 -6 6 -6 7 -6 6 6
 6 -6 7 -7 7 8
 8 9 8 -8 7
 7 -8 -7 -6 6
 5 5 6 -6 7 -7 -6 -6
Chorus:
 5 5 6 -6 -6 -6b -6 -6 6 6
 5 6 5 6 6 6 5 -4 -4 5 5
 5 -4 4 -4 5 5 -3"
 5 -4 4 -4 5 5 -4
 6 6 6 6 5 -4 5

 5 5 6 5 -6 -6 -6 -6b -6 -6 6 6
 5 6 -6 -7 -7 -7 7 -7b -6 -6
 -6 6 -6 -6 6 -6b 7 -8 -7 6 -6
Cảm âm bởi : Dennis Ritchie
Video Music:

Sheet Music
Note:
Intro
 Mi Mi Sol La Sol La Đố La Sol Sol
 Sol La Sol Sol La Sol Mi Rê Mi
 Mi Mi Sol La Sol La Rế Si Si Si
 La Si Đố Đố Si La La
*
 Mi Mi Sol La Sol La Đố La Sol Sol
 Sol La Đố Si Đố Mí
 Mí Sól Mí Rế Đố
 Đố Rế Si La Sol
 Mi Mi Sol La Đố Si La La
Chorus:
 Mi Mi Sol La La Lab La La Sol Sol
 Mi Sol Mi Sol Sol Sol Mi Rê Rê Mi Mi
 Mi Rê Đô Rê Mi Mi Là
 Mi Rê Đô Rê Mi Mi Rê
 Sol Sol Sol Sol Mi Rê Mi

 Mi Mi Sol Mi La La La Lab La La Sol Sol
 Mi Sol La Si Si Si Đố Sib La La
 La Sol La La Sol Lab Đố Rế Si Sol La

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)