Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Như Cánh Vạc Bay - Trịnh Công Sơn - Khánh Ly

Soạn tabs: Tấn Phát Võ
Tabs: Tremolo 
17 17 14 14 17 17 17. 18 18 13 13 18 18 18
18 14 11 9 11, 16b 16b 11 11 15 14 14
17 17 14 14 17 17 17. 18 18 13 13 18 18 18
18 14 11 9 11, 16b 16b 11 11 15 14 14

* 17 17 15 15 17 17 17, 20 20 18 18 20 20 20
17 19 17-18 15 13, 18 20 17-18 15 15
* 17 17 14 14 17 17 17, 18 18 13 13 18 18 18
16b 16b 11 9 11 16b 16b 11 11 15 14 14
17 17 14 14 17 17 17, 18 18 13 13 18 18 18
16b 16b 12 9 11 16b 16b 11 11 15 14 14

Chú ý: Các note giáng (VD: 16b - Si giáng ) tớ thấy ko bend (thay 16b = 16) nghe vẫn ổn :D

Tabs: Diatonic 
  8 8 -6 -6 8 8 8 , -8 -8 6 6 -8 -8 -8
 -8 -6 5 4 5 , -7b -7b 5 5 7 -6 -6
 8 8 -6 -6 8 8 8 , -8 -8 6 6 -8 -8 -8
 -8 -6 5 4 5 , -7b -7b 5 5 7 -6 -6

 8 8 7 7 8 8 8 , -9 -9 -8 -8 -9 -9 -9
 8 9 8 -8 7 6 , -8 -9 8 -8 7 7
 8 8 -6 -6 8 8 8 , -8 -8 6 6 -8 -8 -8
-7b -7b 5 4 5 -7b -7b 5 5 7 -6 -6
 8 8 -6 -6 8 8 8 -8 -8 6 6 -8 -8 -8
 -7b -7b -5 4 5 -7b -7b 5 5 7 -6 -6

Video Music:
 
Sheet Music
Note:
 Mí Mí La La Mí Mí Mí Rế Rế Sol Sol Rế Rế Rế
 Rế La Mi Đô Mi Sib Sib Mi Mi Đố La La
 Mí Mí La La Mí Mí Mí Rế Rế Sol Sol Rế Rế Rế
 Rế La Mi Đô Mi Sib Sib Mi Mi Đố La La
 Mí Mí Đố Đố Mí Mí Mí Fá Fá Rế Rế Fá Fá Fá
 Mí Sól Mí Rế Đố Sol Rế Fá Mí Rế Đố Đố
 Mí Mí La La Mí Mí Mí Rế Rế Sol Sol Rế Rế Rế Sib Sib Mi Đô Mi Sib Sib Mi Mi Đố La La
 Mí Mí La La Mí Mí Mí Rế Rế Sol Sol Rế Rế Rế
 Sib Sib Fa Đô Mi Sib Sib Mi Mi Đố La La
Sib = Si giáng 

Midi Down: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)