Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Người Hát Tình Ca - Uyên Linh

Cảm âm: xjtrum41

Tabs: Tremolo
14 14 , 13 13 12 11 11 12 11 10
15 15 , 14 14 16 15 15 11 14 13
14 14 , 13 13 12 11 11 12 11 10
11 12 14 13 , 11 12 13 14 13

13 13 13 12 11 10 9 , 12 11 10 9 10
10 11 12 12 12 13 11 10 9
14 13 13 11 10

10 11 12 12 12 , 13 12 11 10 , 13 12 11 10 11
6 9 11 10 , 13 14 16 13

14 16 15 11 14 , 11 10 9 10 11 10
14 16 15 11 14 , 16 16 14 15 18 18
14 16 15 11 14 , 11 10 9 10 11 10
10 11 12 11 12 , 11 12 11 13 11 10

14 16 15 11 14 , 11 10 9 10 11 10
14 16 15 11 14 , 16 16 14 15 18 18
14 16 15 11 14 , 11 10 9 10 11 10
10 11 12 11 12 ,12 11 12 11 13 , 11 10 9
Tabs: Diatonic
 -6 -6 6 6 -5 5 5 -5 5 -4
 7 7 -6 -6 -7 7 7 5 -6 6
 -6 -6 6 6 -5 5 5 -5 5 -4
 5 -5 -6 6 5 -5 6 -6 6

 6 6 6 -5 5 -4 4 -5 5 -4 4 -4
 -4 5 -5 -5 -5 6 5 -4 4
 -6 6 6 5 -4
 -4 5 -5 -5 -5 6 -5 5 -4 6 -5 5 -4 5
 -3n 4 5 -4 6 -6 -7 6

 -6 -7 7 5 -6 5 -4 4 -4 5 -4
 -6 -7 7 5 -6 -7 -7 -6 7 -8 -8
 -6 -7 7 5 -6 5 -4 4 -4 5 -4
 -4 5 -5 5 -5 5 -5 5 6 5 -4

 -6 -7 7 5 -6 5 -4 4 -4 5 -4
 -6 -7 7 5 -6 -7 -7 -6 7 -8 -8
 -6 -7 7 5 -6 5 -4 4 -4 5 -4
 -4 5 -5 5 -5 -5 5 -5 5 6 5 -4 4

Video Music:

Sheet Music
Note:
 La La Sol Sol Fa Mi Mi Fa Mi Rê
 Đố Đố La La Si Đố Đố Mi La Sol
 La La Sol Sol Fa Mi Mi Fa Mi Rê
 Mi Fa La Sol Mi Fa Sol La Sol

 Sol Sol Sol Fa Mi Rê Đô Fa Mi Rê Đô Rê
 Rê Mi Fa Fa Fa Sol Mi Rê Đô
 La Sol Sol Mi Rê
 Rê Mi Fa Fa Fa Sol Fa Mi Rê Sol Fa Mi Rê Mi
 Là Đô Mi Rê Sol La Si Sol

 La Si Đố Mi La Mi Rê Đô Rê Mi Rê
 La Si Đố Mi La Si Si La Đố Rế Rế
 La Si Đố Mi La Mi Rê Đô Rê Mi Rê
 Rê Mi Fa Mi Fa Mi Fa Mi Sol Mi Rê

 La Si Đố Mi La Mi Rê Đô Rê Mi Rê
 La Si Đố Mi La Si Si La Đố Rế Rế
 La Si Đố Mi La Mi Rê Đô Rê Mi Rê
 Rê Mi Fa Mi Fa Fa Mi Fa Mi Sol Mi Rê Đô

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)