Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Ngỡ - Quang Hà ft. Khắc Việt


Tabs: Tremolo
Intro:
11 11 10 11 10 6
10 10 9 10 13 11

11 11 10 11 10 6
9 10 9 8 6 6b

11 11 10 11 10 6
9 9 9 10 11 11

11 11 10 11 10 6
9 10 9 8 6 6

Chorus:
14 14 13 14 13 10
10 13 13b 11 10 11
14 14 13 14 13 10
13 13 11 11 13 14

14 14 13 14 13 10
10 13 13b 11 10 11
14 14 13 14 13 10
13 14 13 13 11 14b (buộc bend hoặc ngân)

đoạn 2 y hệt đoạn 1

Tabs: Diatonic
Intro:
 5 5 -4 5 -4 -3"
 -4 -4 4 -4 6 5

 5 5 -4 5 -4 -3"
 4 -4 4 -3 -3" -3"

 5 5 -4 5 -4 -3"
 4 4 4 -4 5 5

 5 5 -4 5 -4 -3"
 4 -4 4 -3 -3"-3"

Chorus:
 -6 -6 6 -6 6 -4
 -4 6 6b 5 -4 5
 -6 -6 6 -6 6 -4
 6 6 5 5 6 -6

 -6 -6 6 -6 6 -4
 -4 6 6b 5 -4 5
 -6 -6 6 -6 6 -4
 6 -6 6 6 5 -6b
đoạn 2 y hệt đoạn 1

Soạn tabs: Dennis Ritchie 

Hãy share nếu các bạn thấy hay ! :D


Video Music:


Beat cho bài này:


Sheet Music
Note:
Intro
 Mi Mi Rê Mi Rê Là
 Rê Rê Đô Rê Sol Mi

 Mi Mi Rê Mi Rê Là
 Đô Rê Đô Sì Là Làb

 Mi Mi Rê Mi Rê Là
 Đô Đô Đô Rê Mi Mi

 Mi Mi Rê Mi Rê Là
 Đô Rê Đô Sì Là Là

Chorus:
 La La Sol La Sol Rê
 Rê Sol Solb Mi Rê Mi
 La La Sol La Sol Rê
 Sol Sol Mi Mi Sol La

 La La Sol La Sol Rê
 Rê Sol Solb Mi Rê Mi
 La La Sol La Sol Rê
 Sol La Sol Sol Mi Lab

Midi Down: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)