Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Matoya's cave (Final Fantasy)

Tabs: Tremolo
 10 12 14 10 16 14 13 12 13 12 11
 12 14 15 12 18 15 16 14 16 14 13 14 16 15
 11 13 12 11 12 10
 16 15 18 12 16 14 16 14 13
 16 18 17 15 18 17 19 20 17 20 18
 15 16 14 13 11 12 13 12 11
 10 12 12 12 11 10 11 12
 12 14 13 12 13 14 14 15 16 14 16 15 15 15
 15 14 13 12 11 13 12 11 12
Tabs: Diatonic
-4 -5 -6 -4 -7 -6 6 -5 6 -5 5
-5 -6 7 -5 -8 7 -7 -6 -7 -6 6 -6 -7 7
5 6 -5 5 -5 -4
-7 7 -8/-5 -7 -6 -7 -6 6
-7 -8 8/ 7 -8 8 9 -9 8 -9 -8
7 -7 -6 6/5 -5 6 -5 5
-4 -5/-5/-5 5 -4 5 -5
-5/-6 6 -5 6 -6/-6 7 -7 -6 -7 7 7 7
7 -6 6 -5 5/6 -5 5 -5

Video Music:


Sheet Music

Note:
 Rê Fa La Rê Si La Sol Fa Sol Fa Mi
 Fa La Đố Fa Rế Đố Si La Si La Sol La Si Đố
 Mi Sol Fa Mi Fa Rê
 Si Đố Rế Fa Si La Si La Sol
 Si Rế Mí Đố Rế Mí Sól Fá Mí Fá Rế
 Đố Si La Sol Mi Fa Sol Fa Mi
 Rê Fa Fa Fa Mi Rê Mi Fa
 Fa La Sol Fa Sol La La Đố Si La Si Đố Đố Đố
 Đố La Sol Fa Mi Sol Fa Mi Fa

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)