Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Lời Tỏ Tình Ong Bướm

Soạn tabs: Nhóm TheHarmonica
Tabs: Tremolo 
14 14 14 13 11
 11 13 14 14 14 13 14 13 14
 18 18 18 18 15 14 14 15
 18 18 18 15 18
 17 17 17 18 17
 17 19 14 18 17 18 17
 16 18 16 14 16 14 13 14 11
 16 14 18 16 14 13 14

Tabs: Diatonic 
  -6 -6 -6 6 5
 5 6 -6 -6 -6 6 -6 6 -6
 -8 -8 -8 -8 7 -6 -6 7
 -8 -8 -8 7 -8
 8 8 8 -8 8
 8 9 -6 -8 8 -8 8
 -7 -8 -7 -6 -7 -6 6 -6 5
 -7 -6 -8 -7 -6 6 -6

Video Music:
Sheet Music
Note: 
  La La La Sol Mi
 Mi Sol La La La Sol La Sol La
 Rế Rế Rế Rế Đố La La Đố
 Rế Rế Rế Đố Rế
 Mí Mí Mí Rế Mí
 Mí Sól La Rế Mí Rế Mí
 Si Rế Si La Si La Sol La Mi
 Si La Rế Si La Sol La

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)