Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Kim Sinh Duyên (Tình Anh Em) - Chuan Zi (Xuyên Tử) - Mong Kiếp Sau Vẫn Là Anh Em - Mãi Là Anh Em

Kim Sinh Duyên, một bài hát hay và ý nghĩa về tình bạn, dựa trên một câu chuyện có thật. Mong Kiếp Sau Vẫn Là Anh Em - Mãi Là Anh Em.
Tabs: Tremolo 
7 6 9 11 13 11 10 11 6
11 13 14 14 14 13 13 14 11
[ 11 13 14 14 16 14 13 11 11 13 10 11 6
7 6 9 11 13 11 10 11 6] x2

Tabs: Diatonic
 -2 -3" 4 5 6 5 -4 5 -3"
 5 6 -6 -6 -6 6 6 -6 5
 [ 5 6 -6 -6 -7 -6 6 5 5 6 -4 5 -3"
 -2 -3" 4 5 6 5 -4 5 -3" ]x2
Video Harmonica


Video Music:
Sheet Music
Note: 
 Sòl Là Đô Mi Sol Mi Rê Mi Là
 Mi Sol La La La Sol Sol La Mi
 Mi Sol La La Si La Sol Mi Mi Sol Rê Mi Là
 Sòl Là Đô Mi Sol Mi Rê Mi Là

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)