Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Hotaru no Haka (火垂るの墓) - Grave Of The Fireflies - Mộ Đom Đóm


Tabs: Tremolo
4 5/-5 -5/-6 6/5 5/-5 5 -5 -4 5
4 4 5/-5 -5/-6 6/5 6 -5/5 -5/-4 4
6 7/-7 -6/6 6/5 6/-5 5 -5 -4 5
6 7/-7 -6/6 6/5 6 -5 5 -5 -4 4
6 -5 -4 4 -4 5/6 7 -7 -6 6 6 5 6 6 -6 -5 -4 4


Tabs: Diatonic
 9 11 12 12 14 13 11 11 12 11 12 10 11
 9 9 11 12 12 14 13 11 13 12 11 12 10 9
 13 15 16 14 13 13 11 13 12 11 12 10 11
 13 15 16 14 13 13 11 13 12 11 12 10 9
 13 12 10 9 10 11 13 15 16 14 13 13 11 13 13 14 12 10 9

Video Music:

Sheet Music
Note:
 Đô Mi Fa Fa La Sol Mi Mi Fa Mi Fa Rê Mi
 Đô Đô Mi Fa Fa La Sol Mi Sol Fa Mi Fa Rê Đô
 Sol Đố Si La Sol Sol Mi Sol Fa Mi Fa Rê Mi
 Sol Đố Si La Sol Sol Mi Sol Fa Mi Fa Rê Đô
 Sol Fa Rê Đô Rê Mi Sol Đố Si La Sol Sol Mi Sol Sol La Fa Rê Đô

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)