Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Hirari Hirari - Hatsune Miku Append

Lyrics by Nayuta Momoka
Illustration by Wakubara
(Original title)
"【初音ミクAppendのオリジナル曲】 ひらり、ひらり"
([Original song by Hatsune Miku Append] Flutter, Flutter)

Tabs: Tremolo 
 14 14 13 14 12 11 12 10 9 10
12 13 14 13 12/ 12 13 12 11
14 14 13 14 15 14 12 13 10 9 10
11 12 13 14 9 10


18 15 14 13 12 11 12 13 11 12 10 9 10/ 10 9 10 12 11 15 14 13 14 15-22 18 18 15 15 16 15 18 20 19-18 15 18
14 15 18 18 18 18 18 17 18 15 18 17
14 15 18/ 18 20 17 20 17 18 15 14 15 13/15 18
18 20 17 20 17 18 15 20 19 22
14 15 18/18 20 17 20 17 18 15 14 15 13 14
18 15 18/18 15 18/18 15 18

14 15 18/ 18 20 17 20 17 18 15 14 15 13
14 18/ 18 20 17 20 17 18 15 20 15 19 20 22
14 15 18 18 20 19 14 20 19 22 19 20 22 19 20
22 18 15 18/22 18 15 18/22 18
Tabs: Diatonic 
 -6 -6 6 -6 -5 5 -5 -4 4 -4
 -5 6 -6 6 -5 -5 6 -5 5
 -6 -6 6 -6 7 -6 -5 6 -4 4 -4
 5 -5 6 -6 4 -4

 -8 7 -6 6 -5 5 -5 6 5 -5 -4 4 -4 -4 4 -4 -5 5 7 -6 6 -6 7 -10 -8 -8 7 7 -7 7 -8 -9 9 -8 7 -8
 -6 7 -8 -8 -8 -8 -8 8 -8 7 -8 8
 -6 7 -8 -8 -9 8 -9 8 -8 7 -6 7 6 7 -8
 -8 -9 8 -9 8 -8 7 -9 9 -10
 -6 7 -8 -8 -9 8 -9 8 -8 7 -6 7 6 -6
 -8 7 -8 -8 7 -8 -8 7 -8

 -6 7 -8 -8 -9 8 -9 8 -8 7 -6 7 6
 -6 -8 -8 -9 8 -9 8 -8 7 -9 7 9 -9 -10
 -6 7 -8 -8 -9 9 -6 -9 9 -10 9 -9 -10 9 -9
 -10 -8 7 -8 -10 -8 7 -8 -10 -8


Soạn Tabs: nhóm Theharmonica
Hãy share nếu bạn cảm thấy thích ! :D

Video Music:
Sheet Music
Note:
  La La Sol La Fa Mi Fa Rê Đô Rê
 Fa Sol La Sol Fa Fa Sol Fa Mi
 La La Sol La Đố La Fa Sol Rê Đô Rê
 Mi Fa Sol La Đô Rê

 Rế Đố La Sol Fa Mi Fa Sol Mi Fa Rê Đô Rê Rê Đô Rê Fa Mi Đố La Sol La Đố Lá Rế Rế Đố Đố Si Đố Rế Fá Sól Rế Đố Rế
 La Đố Rế Rế Rế Rế Rế Mí Rế Đố Rế Mí
 La Đố Rế Rế Fá Mí Fá Mí Rế Đố La Đố Sol Đố Rế
 Rế Fá Mí Fá Mí Rế Đố Fá Sól Lá
 La Đố Rế Rế Fá Mí Fá Mí Rế Đố La Đố Sol La
 Rế Đố Rế Rế Đố Rế Rế Đố Rế

 La Đố Rế Rế Fá Mí Fá Mí Rế Đố La Đố Sol
 La Rế Rế Fá Mí Fá Mí Rế Đố Fá Đố Sól Fá Lá
 La Đố Rế Rế Fá Sól La Fá Sól Lá Sól Fá Lá Sól Fá
 Lá Rế Đố Rế Lá Rế Đố Rế Lá Rế

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)