Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa

Soạn tabs: Nguyễn Quang Hưng - CLB Bách Khoa Harmonica

Tabs: Tremolo
11 11 11 15 15 16 14
14 14 10 12 12 12 14 16 11
17 20 17 18,18 18 14 18 17
11 11 16 16 11 11 18 15 16 14
15 15 15 14 18 17 20
20 19 20 17 18 17 17
18 17 15 15 14 18 18
11 14b 16 18 17 15

15 15 15 15 14 18 17 20
20 19 20 17 18 17 17,18 17 15 15 16 18 18
16 18 16 18 17 14
Tabs: Diatonic
 5 5 5 7 7 -7 -6
 -6 -6 -4 -5 -5 -5 -6 -7 5
 8 -9 8 -8 -8 -8 -6 -8 8
 5 5 -7 -7 5 5 -8 7 -7 -6
 7 7 7 -6 -8 8 -9
 -9 9 -9 8 -8 8 8
 -8 8 7 7 -6 -8 -8
 5 -6b -7 -8 8 7
 7 7 7 7 -6 -8 8 -9
 -9 9 -9 8 -8 8 8 -8 8 7 7 -7 -8 -8
 -7 -8 -7 -8 8 -6

Video Music:


Sheet Music

Note:
 Mi Mi Mi Đố Đố Si La
 La La Rê Fa Fa Fa La Si Mi
 Mí Fá Mí Rế Rế Rế La Rế Mí
 Mi Mi Si Si Mi Mi Rế Đố Si La
 Đố Đố Đố La Rế Mí Fá
 Fá Sól Fá Mí Rế Mí Mí
 Rế Mí Đố Đố La Rế Rế
 Mi Lab Si Rế Mí Đố
 Đố Đố Đố Đố La Rế Mí Fá
 Fá Sól Fá Mí Rế Mí Mí Rế Mí Đố Đố Si Rế Rế
 Si Rế Si Rế Mí La

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)