Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Gake no ue no ponyo (崖の上のポニョ) - Ponyo on the Cliff by the sea

Artist: 久石 讓 (Hisaishi Yuzuru)


Tabs: Tremolo
13 11 9 6 6 6 8 9 12 14 13
11 12 10 10 12 11 9 11 10 8 8 9 10
13 11 9 6 6 6 8 9 12 14 13
11 12 10 10 12 11 9 11 10 8 9
----------------------------------
9 6 9 10/10 6 10 11
11 9 11 12 13 14/13 11 9 10
9 6 9 10/10 6 10 11
11 9 9 11 12 13 14 13 11 6 9

10 10 10 9 10 11 13/10 11 10 9 9 8 6
11 10 9 9 9 9 14 13/8 8 8 8 13 12
11 12 13 9 9 10 11 10

4 7 8 9 11..........

Tabs: Diatonic 
  6 5 4 -3" -3" -3" -3 4 -5 -6 6
 5 -5 -4 -4 -5 5 4 5 -4 -3 -3 4 -4
 6 5 4 -3" -3" -3" -3 4 -5 -6 6
 5 -5 -4 -4 -5 5 4 5 -4 -3 4

 4 -3" 4 -4 -4 -3" -4 5
 5 4 5 -5 6 -6 6 5 4 -4
 4 -3" 4 -4 -4 -3" -4 5
 5 4 4 5 -5 6 -6 6 5 -3" 4

 -4 -4 -4 4 -4 5 6 -4 5 -4 4 4 -3 -3"
 5 -4 4 4 4 4 -6 6 -3 -3 -3 -3 6 -5
 5 -5 6 4 4 -4 5 -4

 -2'' -2 -3 4 5

Video Music:
Sheet Music
Note: 
  Sol Mi Đô Là Là Là Sì Đô Fa La Sol
 Mi Fa Rê Rê Fa Mi Đô Mi Rê Sì Sì Đô Rê
 Sol Mi Đô Là Là Là Sì Đô Fa La Sol
 Mi Fa Rê Rê Fa Mi Đô Mi Rê Sì Đô

 Đô Là Đô Rê Rê Là Rê Mi
 Mi Đô Mi Fa Sol La Sol Mi Đô Rê
 Đô Là Đô Rê Rê Là Rê Mi
 Mi Đô Đô Mi Fa Sol La Sol Mi Là Đô
 Rê Rê Rê Đô Rê Mi Sol Rê Mi Rê Đô Đô Sì Là
 Mi Rê Đô Đô Đô Đô La Sol Sì Sì Sì Sì Sol Fa
 Mi Fa Sol Đô Đô Rê Mi Rê
 Fà Sòl Sì Đô Mi

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)