Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Forever Alone - JustaTee

Tabs full rồi nhé các bạn :D


Tabs: Tremolo 
Intro :
14 14 13 14 14 13 13 15 14 13
12 12 10 12 12 13 12
Go :
 12 12 12 13 14 14 14 14 13
 12 13 14 13 13 12 10 9 12 10 9 12

 10 9 12
 12 12 12 13 14 14 14 14 13
 12 13 14 13 13 12 10 9 12 10 9 12 10 9 12 , 13 14

 15 15 12 12 15 15 11 12
 12 12 12 12 12 12 12 10 9 12 10 9 12 13 14
 15 15 12 12 15 15 11 12 13 14 13 12 14 13 13 13 12

ÐK :
 12 12 12 13 14 14 13 14 14 13 13 15 14 13
 12 12 12 13 12 12 10 12 12 13 12
 12 12 12 13 14 14 13 14 14 13 13 15 14 13
 12 12 12 13 12 12 10 12 12 13 12

Ending :
12 12 12 13 14
11 11 11 12 13
12 12 12 12 10 11 12 12 10 11 12 12 13 14
14 14 15 13
13 12 13 13 12 13 14 13 12 14 13 13 13 12

9 10 11 13 11 11 10 10 10 10 9 11 10
9 10 11 13 11 11 10 10 10 10 9 10 11 10 9
Tabs: Diatonic
Intro :
 -6 -6 6 -6 -6 6 6 7 -6 6
 -5 -5 -4 -5 -5 6 -5
Go :
-5 -5 -5 6 -6 , -6 -6 -6 6
-5 6 -6 6 6 -5 , -4 4 -5 , -4 4 -5
-4 4 -5 , -5 -5 -5 6 -6 , -6 -6 -6 6
-5 6 -6 6 6 -5 , -4 4 -5 , -4 4 -5 , -4 4 -5 , 6 -6

7 7 -5 -5 , 7 7 5 -5
-5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -4 4 -5 , -4 4 -5 , 6 -6
7 7 -5 -5 , 7 7 5 -5 6 -6 6 , -5 -6 6 , 6 6 -5

ÐK :
-5 -5 -5 6 -6 -6 6 -6 -6 6 6 ( 7 -6 6 )
-5 -5 -5 6 -5 -5 -4 -5 -5 6 -5
-5 -5 -5 6 -6 -6 6 -6 -6 6 6 ( 7 -6 6 )
-5 -5 -5 6 -5 -5 -4 -5 -5 6 -5

Ending :
 -5 -5 -5 6 -6
 5 5 5 -5 6
 -5 -5 -5 -5 -4 5 -5 -5 -4 5 -5 -5 6 -6
 -6 -6 7 6
 6 -5 6 6 -5 6 -6 6 -5 -6 6 6 6 -5

 4 -4 5 6 5 5 -4 -4 -4 -4 4 5 -4
 4 -4 5 6 5 5 -4 -4 -4 -4 4 -4 5 -4 4
Soạn tabs: nhóm TheHarmonica
Hãy share nếu các bạn thấy hay ! :D
Video Harmonica:
 
Video Music
 
Sheet Music
Note: 

 La La Sol La La Sol Sol Đố La Sol
 Fa Fa Rê Fa Fa Sol Fa

 Fa Fa Fa Sol La La La La Sol
 Fa Sol La Sol Sol Fa Rê Đô Fa Rê Đô Fa
 Rê Đô Fa
 Fa Fa Fa Sol La La La La Sol
 Fa Sol La Sol Sol Fa Rê Đô Fa Rê Đô Fa Rê Đô Fa Sol La
 Đố Đố Fa Fa Đố Đố Mi Fa
 Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Rê Đô Fa Rê Đô Fa Sol La
 Đố Đố Fa Fa Đố Đố Mi Fa Sol La Sol Fa La Sol Sol Sol Fa

 Fa Fa Fa Sol La La Sol La La Sol Sol Đố La Sol
 Fa Fa Fa Sol Fa Fa Rê Fa Fa Sol Fa
 Fa Fa Fa Sol La La Sol La La Sol Sol Đố La Sol
 Fa Fa Fa Sol Fa Fa Rê Fa Fa Sol Fa

 Fa Fa Fa Sol La
 Mi Mi Mi Fa Sol
 Fa Fa Fa Fa Rê Mi Fa Fa Rê Mi Fa Fa Sol La
 La La Đố Sol
 Sol Fa Sol Sol Fa Sol La Sol Fa La Sol Sol Sol Fa
 Đô Rê Mi Sol Mi Mi Rê Rê Rê Rê Đô Mi Rê
 Đô Rê Mi Sol Mi Mi Rê Rê Rê Rê Đô Rê Mi Rê Đô


Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)