Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Far over the Misty Mountains Cold (OST The Hobbit)

Soạn tabs: Tấn Phát Võ

Tabs: Tremolo 
11 13 14, 15 18 17-18 15 16b 14
Far o-ver, the mi-sty-y moun-tains cold
11 14 16b 16b, 15 18 16b 14
to dun-geons deep and ca-verns old
11 11 13 14 14, 15-18-15-16b 13 14
the pines were roa-ring o-o-o-on the height
11 14 16b 16b 16b, 15-18-15-16b 16b 16b

the winds were moan-ing i-i-i-in the night
16b 18 16b 17, 15 18 14 16b
the fire was red it flam-ing spread
11 13 16b 15 15 16b 13 14
the trees like torch-es blazed with light

Chú ý: Các note giáng (VD: 16b) tớ thấy ko bend nghe vẫn ổn :D
Tabs: Diatonic 
 5 6 -6 7 -8 8 -8 7 -7b -6
 5 -6 -7b -7b 7 -8 -7b -6
 5 5 6 -6 -6 7 -8 7 -7b 6 -6
 5 -6 -7b -7b -7b 7 -8 7 -7b -7b -7b
 -7b -8 -7b 8 7 -8 -6 -7b
 5 6 -7b 7 7 -7b 6 -6

Video Harmonica:
 

Video Music:
 
Sheet Music
Note: 
  Mi Sol La Đố Rế Mí Rế Đố Sib La
 Mi La Sib Sib Đố Rế Sib La
 Mi Mi Sol La La Đố Rế Đố Sib Sol La
 Mi La Sib Sib Sib Đố Rế Đố Sib Sib Sib
 Sib Rế Sib Mí Đố Rế La Sib
 Mi Sol Sib Đố Đố Sib Sol La
Sib = Si giáng


Midi Down: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)