Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Everytime - Britney Spears

Share Tab: Tien Duong


Tabs: Tremolo
14 12 13 14 12 11
12 11 10 14 12 13
14 12 11 12 11 10
11 14 11 12 11 14 11
12 12 13 14

15 15 15 14 13
9 9 14 14
14 14 12 11
11 11 9 10
10 10 12
11 11 12 13 (x2)

18 15 14 12 13 14 13 14
12 13 12 13 14 13 12 18
15 14 12 13 14 13 14 18 17
20 17 18 17 20 17 18 15
Tabs: Diatonic
 -6 -5 6 -6 -5 5
 -5 5 -4 -6 -5 6
 -6 -5 5 -5 5 -4
 5 -6 5 -5 5 -6 5
 -5 -5 6 -6

 7 7 7 -6 6
 4 4 -6 -6
 -6 -6 -5 5
 5 5 4 -4
 -4 -4 -5
 5 5 -5 6   (x2)

 -8 7 -6 -5 6 -6 6 -6
 -5 6 -5 6 -6 6 -5 -8
 7 -6 -5 6 -6 6 -6 -8 8
 -9 8 -8 8 -9 8 -8 7

Video Harmonica:


Video Music:
Sheet Music
Note:
 La Fa Sol La Fa Mi
 Fa Mi Rê La Fa Sol
 La Fa Mi Fa Mi Rê
 Mi La Mi Fa Mi La Mi
 Fa Fa Sol La

 Đố Đố Đố La Sol
 Đô Đô La La
 La La Fa Mi
 Mi Mi Đô Rê
 Rê Rê Fa
 Mi Mi Fa Sol    (x2)

 Rế Đố La Fa Sol La Sol La
 Fa Sol Fa Sol La Sol Fa Rế
 Đố La Fa Sol La Sol La Rế Mí
 Fá Mí Rế Mí Fá Mí Rế Đố

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)