Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Đừng Quên Anh - Khắc Việt

 Cảm âm: xjtrum41
Tabs: Tremolo 
11 11 12 13 , 11 10 9 9 10 9 11
11 9 9 9 9 9 , 11 10 10 10 10 10
11 11 12 13 , 16 15 16 14 13 11
10 10 9 , 6 11 11 11 9 10
11 11 14 16, 16 15 16 14 13 11
11 11 16 15 , 14 15 15 15 18 18

13 15 18 17 , 17 18 , 17 15
15 16 15 14 , 14 15 15 15 17 18
13 15 18 17 , 17 17 18 15 15
15 15 , 18 18 , 16 15 15

Tabs: Diatonic 
 5 5 -5 6 5 -4 4 4 -4 4 5
 5 4 4 4 4 4 5 -4 -4 -4 -4 -4
 5 5 -5 6 -7 7 -7 -6 6 5
 -4 -4 4 -3" 5 5 5 4 -4
 5 5 -6 -7 -7 7 -7 -6 6 5
 5 5 -7 7 -6 7 7 7 -8 -8

 6 7 -8 8 8 -8 8 7
 7 -7 7 -6 -6 7 7 7 8 -8
 6 7 -8 8 8 8 -8 7 7
 7 7 -8 -8 -7 7 7

Video Music: 
Sheet Music
Note:
  Mi Mi Fa Sol Mi Rê Đô Đô Rê Đô Mi
 Mi Đô Đô Đô Đô Đô Mi Rê Rê Rê Rê Rê
 Mi Mi Fa Sol Si Đố Si La Sol Mi
 Rê Rê Đô Là Mi Mi Mi Đô Rê
 Mi Mi La Si Si Đố Si La Sol Mi
 Mi Mi Si Đố La Đố Đố Đố Rế Rế

 Sol Đố Rế Mí Mí Rế Mí Đố
 Đố Si Đố La La Đố Đố Đố Mí Rế
 Sol Đố Rế Mí Mí Mí Rế Đố Đố
 Đố Đố Rế Rế Si Đố Đố

Midi Down

1 comment:

  1. cho mình hỏi những dấu "-" trước ký hiệu note là sao vậy? Note giáng phải không?

    ReplyDelete

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)