Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Dòng Thời Gian - Đoàn Phi (OST Mùi Ngò Gai)

Soạn Tabs: Nhóm TheHarmonica
Tabs: Tremolo 
intro :
18 17 20 17 20
 17 18 17 18 17
 18 15 16 15
 13 14 16 16 14 13 12 11 10
------------------------------------------
 9 9 9 7 9 11 11 10 10
 7 9 11 11 10 10
 7 9 12 12 9 9 10 9

 9 9 9 7 9 11 11 12 11 12 10
 7 9 11 11 12 11 12 10
 7 9 12 12 13 11 10 11

 11 14 16 15 15 18 15 16 15 14
 11 11 14 16 15 15 18 15 16 15 14
 11 11 14 16 15 15 18 15 16 15 17

14 16 15 16 14 16
14 15 16 15 14 15
12 12 13 14 , 14 14 15 16 , 16 15 14 13 12 13
Tabs: Diatonic 
intro :
 -8 8 -9 8 -9
 8 -8 8 -8 8
 -8 7 -7 7
 6 -6 -7 -7 -6 6 -5 5 ... -4

4 4 4 3 4 5 5 -4 -4
3 4 5 5 -4 -4
3 4 -5 -5 4 4 -4 4

4 4 4 3 4 5 5 -5 5 -5 -4
3 4 5 5 -5 5 -5 -4
3 4 -5 -5 6 5 -4 5

5 -6 -7 7 7 -8 7 -7 7 -6
5 5 -6 -7 7 7 -8 7 -7 7 -6
5 5 -6 -7 7 7 -8 7 -7 7 8

 -6 -7 7 -7 -6 -7
 -6 7 -7 7 -6 7
 -5 -5 6 -6 , -6 -6 7 -7 , -7 7 -6 6 -5 6

Video Music:

Sheet Music
Note:
 Rế Mí Fá Mí Fá
 Mí Rế Mí Rế Mí
 Rế Đố Si Đố
 Sol La Si Si La Sol Fa Mi Rê

 Đô Đô Đô Sòl Đô Mi Mi Rê Rê
 Sòl Đô Mi Mi Rê Rê
 Sòl Đô Fa Fa Đô Đô Rê Đô
 Đô Đô Đô Sòl Đô Mi Mi Fa Mi Fa Rê

 Sòl Đô Mi Mi Fa Mi Fa Rê
 Sòl Đô Fa Fa Sol Mi Rê Mi
 Mi La Si Đố Đố Rế Đố Si Đố La
 Mi Mi La Si Đố Đố Rế Đố Si Đố La

 Mi Mi La Si Đố Đố Rế Đố Si Đố Mí
 La Si Đố Si La Si
 La Đố Si Đố La Đố
 Fa Fa Sol La La La Đố Si Si Đố La Sol Fa Sol

Midi Down: Liên hệ Facebook TheHarmonica

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)