Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Đi Từ Phía Mưa - Tiên Cookie

Cảm âm: xjtrum41
Tabs: Tremolo
11 15 16 14 13 13 11 10 11
12 11 12 13 15 16 14 13 11
11 15 16 14 13 13 11 10 11
12 11 12 12 15 16 14 16 15

14 16 15 16 14 13 , 11 14 14 13 12 11
11 14 16 15 16 15 18 , 13 15 18 17 17 17 18 17
11 14 16 15 16 14 13 , 11 14 13 13 12 13
11 10 , 11 13 16 14
Tabs: Diatonic 
 5 7 -7 -6 6 6 5 -4 5
 -5 5 -5 6 7 -7 -6 6 5
 5 7 -7 -6 6 6 5 -4 5
 -5 5 -5 -5 7 -7 -6 -7 7
 -6 -7 7 -7 -6 6 5 -6 -6 6 -5 5
 5 -6 -7 7 -7 7 -8 6 7 -8 8 8 8 -8 8
 5 -6 -7 7 -7 -6 6 5 -6 6 6 -5 6
 5 -4 5 6 -7 -6

Video Music:

Sheet Music
Note: 
 Mi Đố Si La Sol Sol Mi Rê Mi
 Fa Mi Fa Sol Đố Si La Sol Mi
 Mi Đố Si La Sol Sol Mi Rê Mi
 Fa Mi Fa Fa Đố Si La Si Đố
 La Si Đố Si La Sol Mi La La Sol Fa Mi
 Mi La Si Đố Si Đố Rế Sol Đố Rế Mí Mí Mí Rế Mí
 Mi La Si Đố Si La Sol Mi La Sol Sol Fa Sol
 Mi Rê Mi Sol Si La

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)