Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Dấu Yêu Một Thời - Tiên Cookie

Cảm âm: xjtrum41


Tabs: Tremolo
15 13 16 , 14 13 14 14 13 12 11
15 , 13 16 , 15 16 14 14 14 14 15 16
15 13 16 , 14 13 14 14 13 12 13
15 , 18 17 16 , 15 16 14 14 14 15 1614 16 15 , 16 15 18
15 18 17 17 17 20 18
15 16 14 , 11 14 16
14 13 14 14 14 15 16

14 16 15 , 16 15 18
15 18 17 17 17 20 18
15 16 14 , 11 14 16
15 16 14
Tabs: Diatonic
 7 6 -7 -6 6 -6 -6 6 -5 5
 7 6 -7 7 -7 -6 -6 -6 -6 7 -7
 7 6 -7 -6 6 -6 -6 6 -5 6
 7 -8 8 -7 7 -7 -6 -6 -6 7 -7

 -6 -7 7 -7 7 -8
 7 -8 8 8 8 -9 -8
 7 -7 -6 5 -6 -7
 -6 6 -6 -6 -6 7 -7

 -6 -7 7 -7 7 -8
 7 -8 8 8 8 -9 -8
 7 -7 -6 5 -6 -7
 7 -7 -6

Video Music:

Sheet Music
Note:
 Đố Sol Si La Sol La La Sol Fa Mi
 Đố Sol Si Đố Si La La La La Đố Si
 Đố Sol Si La Sol La La Sol Fa Sol
 Đố Rế Mí Si Đố Si La La La Đố Si

 La Si Đố Si Đố Rế
 Đố Rế Mí Mí Mí Fá Rế
 Đố Si La Mi La Si
 La Sol La La La Đố Si

 La Si Đố Si Đố Rế
 Đố Rế Mí Mí Mí Fá Rế
 Đố Si La Mi La Si
 Đố Si La

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)