Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Crossing Field - LiSA

Soạn tabs: nhóm TheHarmonica


Tabs: Tremolo
 10 13 14 15 12 11 18 15 18 15
 14 13b 14 13 14 20 18 18 18 18
 12 11 12 13 9 9 11 12 14 12 13 11 12
 12 11 9 12 11 12 13 9 9 11 12 11 14 15 15 12 13 12 14 14 11 12
 11 12 13 14 11 13 12 9 10 8 12 13 12 13 14 13b 13 14

 12 13 14 15 12 11 18 15 18 15
 14 13b 14 13 13b 14 13 14 13 14 14 15 13b 14 18 13
 12 13 14 15 12 11 18 15 18 15
 14 13b 14 13 15 14 13 14 13 14 13 14 15 13b 14 18 13 12 13 12 15 14 13b 14 13 13 14

 10 9 10 14 14 14 14 14 13 11 9 13 12 11 9 10 10 10 10 10 10
 13 12 9 13 12 9 11 9 13 12 9 13 12 9 11 12

Tabs: Diatonic
-4 6 -6 7/-5 5/-8 7 -8 7
-6 6b -6 6 -6 -9/-8/-8 -8 -8
-5 5 -5 6 4/4 5 -5 -6 -5 6 5 -5
-5 5 4/-5 5 -5 6 4/4 5 -5 5 -6 7 7 -5 6 -5 -6 -6 5 -5
5 -5 6 -6/5 6 -5 4 -4/-3 -5 6 -5 6 -6 6b 6 -6
----------------
-5 6 -6 7/-5 5/-8 7 -8 7
-6 6b/-6 6 6b -6/6 -6/6 -6/-6 7 6b -6 -8 6
-5 6 -6 7/-5 5/-8 7 -8 7
-6 6b -6 6 7 -6 6 -6 6 -6 6 -6 7 6b -6 -8 6 -5 6 -5 7 -6 6b -6 6 6 -6

-4 4 -4 -6 -6 -6 -6 -6 6 5 4 6 -5 5 4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
6 -5 4 6 -5 4 5 4 6 -5 4 6 -5 4 5 -5

Video Music:


Sheet Music

Note:
 Rê Sol La Đố Fa Mi Rế Đố Rế Đố
 La Solb La Sol La Fá Rế Rế Rế Rế
 Fa Mi Fa Sol Đô Đô Mi Fa La Fa Sol Mi Fa
 Fa Mi Đô Fa Mi Fa Sol Đô Đô Mi Fa Mi La Đố Đố Fa Sol Fa La La Mi Fa
 Mi Fa Sol La Mi Sol Fa Đô Rê Sì Fa Sol Fa Sol La Solb Sol La

 Fa Sol La Đố Fa Mi Rế Đố Rế Đố
 La Solb La Sol Solb La Sol La Sol La La Đố Solb La Rế Sol
 Fa Sol La Đố Fa Mi Rế Đố Rế Đố
 La Solb La Sol Đố La Sol La Sol La Sol La Đố Solb La Rế Sol Fa Sol Fa Đố La Solb La Sol Sol La

 Rê Đô Rê La La La La La Sol Mi Đô Sol Fa Mi Đô Rê Rê Rê Rê Rê Rê
 Sol Fa Đô Sol Fa Đô Mi Đô Sol Fa Đô Sol Fa Đô Mi Fa

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)