Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Còn Lại Gì Sau Cơn Mưa - Hồ Quang Hiếu

Cảm âm bởi bạn:  Dennis Ritchie

Tabs: Tremolo 
intro:
*
11 10 9 8 7 6
11 10 9 8 7 11 10
12 11 10 10, 6 , 11 10 9 9
10 9 8 8 6 8
*
11 10 9 9 8 7 6
11 10 9 9 8 7 11 10
12 11 10 10, 6 , 11 10 9 9
10 9 8 7 7 6 6b(k ben được thì ngân)

Chorus :
11 10 11 10 11 14
10 9 10 9 10 11
9 6 9 6 9 10 ,9 13 13 13 14 11
11 10 11 10 11 14
10 9 10 9 10 11 , 7b
7 14 16 15 14 16b
Chorus 2:
15 16 13 11 10 11 11 10 11
15 16 13 11, 13 14 13 14 13 11
6 11 13 10 10 10 9 10 11
11 11 13 10 11
11 13 14 13 14 16 15 18 16
*
15 16 13 11 10 11 11 10 11
15 16 13 11, 13 14 13 14 13 11
6 11 13 10 10 10 9 10 11 15 16 14 13 14 15
14 16 15 16 14 13 11 14

Tabs: Diatonic 
intro:
 5 -4 4 -3 -2 -3"
 5 -4 4 -3 -2 5 -4
 -5 5 -4 -4 -3" 5 -4 4 4
 -4 4 -3 -3 -3" -3

 5 -4 4 4 -3 -2 -3"
 5 -4 4 4 -3 -2 5 -4
 -5 5 -4 -4 -3" 5 -4 4 4
 -4 4 -3 -2 -2 -3" -3'
Chorus :
 5 -4 5 -4 5 -6
 -4 4 -4 4 -4 5
 4 -3" 4 -3" 4 -4 4 6 6 6 -6 5
 5 -4 5 -4 5 -6
 -4 4 -4 4 -4 5 -2b
 -2 -6 -7 7 -6 -7b
Chorus 2:
 7 -7 6 5 -4 5 5 -4 5
 7 -7 6 5 6 -6 6 -6 6 5
 -3" 5 6 -4 -4 -4 4 -4 5
 5 5 6 -4 5
 5 6 -6 6 -6 -7 7 -8 -7

 7 -7 6 5 -4 5 5 -4 5
 7 -7 6 5 6 -6 6 -6 6 5
 -3" 5 6 -4 -4 -4 4 -4 5 7 -7 -6 6 -6 7
 -6 -7 7 -7 -6 6 5 -6

Tabs cảm âm và ghi lại có thể có sai sót trong quá trình chuyển nên các bạn góp ý đoạn nào khó xử lý để mình sửa, tks all

Video Music:
Sheet Music
Note:
intro:
 Mi Rê Đô Sì Sòl Là
 Mi Rê Đô Sì Sòl Mi Rê
 Fa Mi Rê Rê Là Mi Rê Đô Đô
 Rê Đô Sì Sì Là Sì

 Mi Rê Đô Đô Sì Sòl Là
 Mi Rê Đô Đô Sì Sòl Mi Rê
 Fa Mi Rê Rê Là Mi Rê Đô Đô
 Rê Đô Sì Sòl Sòl Là Là
Chorus:
 Mi Rê Mi Rê Mi La
 Rê Đô Rê Đô Rê Mi
 Đô Là Đô Là Đô Rê Đô Sol Sol Sol La Mi
 Mi Rê Mi Rê Mi La
 Rê Đô Rê Đô Rê Mi Sòlb
 Sòl La Si Đố La Sib
Chorus 2:
 Đố Si Sol Mi Rê Mi Mi Rê Mi
 Đố Si Sol Mi Sol La Sol La Sol Mi
 Là Mi Sol Rê Rê Rê Đô Rê Mi
 Mi Mi Sol Rê Mi
 Mi Sol La Sol La Si Đố Rế Si

 Đố Si Sol Mi Rê Mi Mi Rê Mi
 Đố Si Sol Mi Sol La Sol La Sol Mi
 Là Mi Sol Rê Rê Rê Đô Rê Mi Đố Si La Sol La Đố
 La Si Đố Si La Sol Mi La

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)