Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Chờ Em Một Đời - Quang Vinh

Tabs: Tremolo
Chờ em dù mưa hay nắng, chờ em cafe thêm đắng.
Mi Sol Mi Sol La Đố , Rê Fa Rê Fa La Si
 11 13 11 13 14 15 10 12 10 12 14 16
Chờ em đường khuya lối vắng, trái tim héo gầy vì nhớ mong.
Mi Sol Mi Sol La Đố , Đố Si Đố La La Đố Si (Đố Mí Rế)
11 13 11 13 14 15 15 16 15 14 14 15 16 (15 17 18)
Chờ em mà sao em không tới, để mưa ngập hồn ai em hỡi.
Mi Sol Mi Sol Sol La Đố , Rê Fa Rê Rê Fa La Si
11 13 11 13 13 14 15 10 12 10 10 12 14 16

Tình ta giờ mong manh giăng lối,
Mi Sol Mi Sol Sol La Đố
 11 13 11 13 13 14 15
Vì bao giông tố trong cuộc đời luôn chia cắt duyên tình mình xa mãi xa.
Đô Rê Mi Fa Mi Đô Đô Rê Mi Fa Mi Đô Đô Sol La Sol
9 10 11 12 11 9 9 10 11 12 11 9 9 13 14 13
Chờ em chờ mãi một tình yêu luôn nồng cháy,
Đô Rê Đô Sol Đô Đô Rê Rê Đô Sol
 9 10 9 13 9 9 10 10 9 13
Nhưng trong tim anh khát khao luôn mong nhớ em từng giây,
Rê Rê Rê Rê Mi Rê Rê Rê Mi Rê Là Đô
10 10 10 10 11 10 10 10 11 10 6 9
Mà sao người mãi không nhận ra lời yêu thiết tha của anh cớ sao em hững hờ không nói chi,
Là Đô Là Sol Fa Mi Fa Mi Fa Sol Fa Mi Fa La Sol Sol Sol Mi Sol La Sol
6 9 6 13 12 11 12 11 12 13 12 11 12 14 13 13 13 11 13 14 13
Dù anh vẫn biết em nơi nơi xinh rực rỡ xung quanh em có bao ánh mắt say đắm ngắm nhìn em.
Đô Rê Đô Sol Rê Rê Rê Rê Đô Sol Rê Rê Rê Mi Rê Mi Mi Rê Mi Rê Là Đô
 9 10 9 13 10 10 10 10 9 13 10 10 10 11 10 11 11 10 11 10 6 9

Chỉ mong được nói với em thôi một ước mơ thật nhỏ nhoi rằng anh vẫn mãi chờ em dù sẽ phải
Là Đô Là Sol Sol Fa Fa Mi Sol Fa Mi Mi Fa Mi Fa Sol Sol Mi Sol Mi Fa Sol
 6 9 6 13 13 12 12 11 13 12 11 11 12 11 12 13 13 11 13 11 12 13
Chờ em suốt cuộc đời...
Đô Rê Mi Rê Đô
 9 10 11 10 9
Tabs: Diatonic
 5 6 5 6 -6 7 -4 -5 -4 -5 -6 -7
 5 6 5 6 -6 7 7 -7 7 -6 -6 7 -7 7 8 -8
 5 6 5 6 6 -6 7 -4 -5 -4 -4 -5 -6 -7
 5 6 5 6 6 -6 7
 4 -4 5 -5 5 4 4 -4 5 -5 5 4 4 6 -6 6
 4 -4 4 6 4 4 -4 -4 4 6
 -4 -4 -4 -4 5 -4 -4 -4 5 -4 -3" 4
 -3" 4 -3" 6 -5 5 -5 5 -5 6 -5 5 -5 -6 6 6 6 5 6 -6 6
 4 -4 4 6 -4 -4 -4 -4 4 6 -4 -4 -4 5 -4 5 5 -4 5 -4 -3" 4
 -3" 4 -3" 6 6 -5 -5 5 6 -5 5 5 -5 5 -5 6 6 5 6 5 -5 6
 4 -4 5 -4 4

Video Harmonica:

Video Music:

Sheet Music
Note:
Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)