Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Bởi Vì Anh Yêu Em - Phan Đinh Tùng

Cảm âm: xjtrum41

Tabs: Tremolo
15 16 15 18 17 16 14 16
14 13 14 13 10 11
12 11 10 11 12 14 16 18 15
14 16 15 , 15 15 18 15 16

15 16 15 18 17 16 14 16 , 14 13 13 14 16 11
12 11 10 11 12 14 16 18 15
14 16 15 , 15 15 18 17 16

17 17 14 14 14 14 14 17 19 20 17 20
18 18 13 13 13 13 13 18 20 17 18 17
15 15 11 11 11 11 11 15 17 18 15 18
15 15 16 15 18 16 14 16

17 17 14 14 14 14 14 17 19 20 17 20
18 18 13 13 13 13 13 18 20 17 18 17
15 15 11 11 11 11 11 15 17 18 15 18
15 15 16 15 18 16 14
Tabs: Diatonic
 7 -7 7 -8 8 -7 -6 -7
 -6 6 -6 6 -4 5
 -5 5 -4 5 -5 -6 -7 -8 7
 -6 -7 7 7 7 -8 7 -7

 7 -7 7 -8 8 -7 -6 -7 -6 6 6 -6 -7 5
 -5 5 -4 5 -5 -6 -7 -8 7
 -6 -7 7 7 7 -8 8 -7

 8 8 -6 -6 -6 -6 -6 8 9 -9 8 -9
 -8 -8 6 6 6 6 6 -8 -9 8 -8 8
 7 7 5 5 5 5 5 7 8 -8 7 -8
 7 7 -7 7 -8 -7 -6 -7

 8 8 -6 -6 -6 -6 -6 8 9 -9 8 -9
 -8 -8 6 6 6 6 6 -8 -9 8 -8 8
 7 7 5 5 5 5 5 7 8 -8 7 -8
 7 7 -7 7 -8 -7 -6

Video Music:

Sheet Music

Note:
 Đố Si Đố Rế Mí Si La Si
 La Sol La Sol Rê Mi
 Fa Mi Rê Mi Fa La Si Rế Đố
 La Si Đố Đố Đố Rế Đố Si

 Đố Si Đố Rế Mí Si La Si La Sol Sol La Si Mi
 Fa Mi Rê Mi Fa La Si Rế Đố
 La Si Đố Đố Đố Rế Mí Si

 Mí Mí La La La La La Mí Sól Fá Mí Fá
 Rế Rế Sol Sol Sol Sol Sol Rế Fá Mí Rế Mí
 Đố Đố Mi Mi Mi Mi Mi Đố Mí Rế Đố Rế
 Đố Đố Si Đố Rế Si La Si

 Mí Mí La La La La La Mí Sól Fá Mí Fá
 Rế Rế Sol Sol Sol Sol Sol Rế Fá Mí Rế Mí
 Đố Đố Mi Mi Mi Mi Mi Đố Mí Rế Đố Rế
 Đố Đố Si Đố Rế Si La

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)