Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - April Snow - Tuyết Tháng Tư

Soạn tabs: nhóm Theharmonica
 
Tabs: Tremolo 
  11 7 9 10 11 10
 9 5 6 8 9 8
 6 7 6 3 5 7 6 7 3 2 5 7 12 3 5 2
 11 7 9 10 11 10
 9 5 6 8 9 8
 6 7 6 3 5 7 6 7 3 2 5 7 12 3 5 2

 11 15 16 15 18 17 13
 17 15 16 16 14 13
 9 12 8 9 10 11 12 14 13 14 16 17 15
 10 11 13 12 9 6 11 10

Tabs: Diatonic 
  5 -2 4 -4 5 -4
 4 2 -3b -3 4 -3
 -3b -2 -3b 1 2 -2 -3b -2 1 -1 2 -2 -5 1 2 -1
 5 -2 4 -4 5 -4
 4 2 -3b -3 4 -3
 -3b -2 -3b 1 2 -2 -3b -2 1 -1 2 -2 -5 1 2 -1
 5 7 -7 7 -8 8 6
 8 7 -7 -7 -6 6
 4 -5 -3 4 -4 5 -5 -6 6 -6 -7 8 7
 -4 5 6 -5 4 -3b 5 -4

Video Harmonica:
Video Music: 
Sheet Music
Note: 
  Mi Sòl Đô Rê Mi Rê
 Đô Mì Là Sì Đô Sì
 Là Sòl Là Đồ Mì Sòl Là Sòl Đồ Rề Mì Sòl Fa Đồ Mì Rề
 Mi Sòl Đô Rê Mi Rê
 Đô Mì Là Sì Đô Sì
 Là Sòl Là Đồ Mì Sòl Là Sòl Đồ Rề Mì Sòl Fa Đồ Mì Rề
 Mi Đố Si Đố Rế Mí Sol
 Mí Đố Si Si La Sol
 Đô Fa Sì Đô Rê Mi Fa La Sol La Si Mí Đố
 Rê Mi Sol Fa Đô Là Mi Rê

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)