Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Alice - Hatsune Miku


Tabs: Tremolo 
 Intro :
9 10 11 13

Go :
9 11 13 14 9 9 6 6 9 11 10 9 10
9 11 13 14 9 9 6 6 9 11 10 9 9

9 11 13 14 9 9 6 6 9 11 10 9 10
9 11 13 13 15 15 9 9 11 10 9 9


Chorus :
11 10 9 9 9 11 13 9 11 10 10 9 11
11 10 9 9 9 11 13 9 11 10 10 12 11 9 9

11 10 9 9 9 11 13 9 11 10 10 9 11
9 11 13 13 15 15 9 9 11 10 10 9 9

Tabs: Diatonic 
Intro :
4 -4 5 6
Go :
 4 5 6 -6 4 4 -3b -3b 4 5 -4 4 -4
 4 5 6 -6 4 4 -3b -3b 4 5 -4 4 4
 4 5 6 -6 4 4 -3b -3b 4 5 -4 4 -4
 4 5 6 6 7 7 4 4 5 -4 4 4

Chorus :
 5 -4 4 4 4 5 6 4 5 -4 -4 4 5
 5 -4 4 4 4 5 6 4 5 -4 -4 -5 5 4 4

 5 -4 4 4 4 5 6 4 5 -4 -4 4 5
 4 5 6 6 7 7 4 4 5 -4 -4 4 4

Soạn Tabs: nhóm Theharmonica
Hãy share nếu bạn cảm thấy thích ! :D
Video Music:
 
Sheet Music
Note:
 Intro
 Đô Rê Mi Sol

 Đô Mi Sol La Đô Đô Là Là Đô Mi Rê Đô Rê
 Đô Mi Sol La Đô Đô Là Là Đô Mi Rê Đô Đô
 Đô Mi Sol La Đô Đô Là Là Đô Mi Rê Đô Rê
 Đô Mi Sol Sol Đố Đố Đô Đô Mi Rê Đô Đô

 Mi Rê Đô Đô Đô Mi Sol Đô Mi Rê Rê Đô Mi
 Mi Rê Đô Đô Đô Mi Sol Đô Mi Rê Rê Fa Mi Đô Đô
 Mi Rê Đô Đô Đô Mi Sol Đô Mi Rê Rê Đô Mi
 Đô Mi Sol Sol Đố Đố Đô Đô Mi Rê Rê Đô Đô

Midi Down: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)