Tabs Mới Nhất

Học Harmonica Qua Thơ - Tremolo

Sơ đồ nốt của kèn Tremolo

Ầy bì xi đi í ép ghi (A, B, C, D, E, F, G)
La Si Đô Rê Mi Pha Sòn
Kèn thời lắm kiểu nhiều tôn (tone)
Trê hai mươi bốn tôn Đô (C) nên dùng
Đếm một từ lỗ trầm hùng
Đếm hai mươi bốn cuối cùng nốt cao
Lỗ chẵn là lỗ hút vào
Lổ lẻ là lỗ ...phì phào thổi ra.
Một, ba, năm, bảy sao ta?
Chẳng qua : Sol, Đố, Mì, Sol ...khà khà
Còn hai, bốn, sáu, tám, mười
Rề, pha, la, sí lại rề ... khươi khươi.
Lỡ tay mua trế hai mươi
Chỉ cần số lỗ ta trừ đi hai
Trế mười sáu ...lỡ có ai
Thì trừ đi bốn cũng thời ra ngay.

Nguồn: CLB Tao Đàn - TP Hồ Chí Minh

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)