Tabs Mới Nhất

Học Harmonica Qua Thơ - Bảng Dịch Giọng

Gặp bài chẳng có giáng, thăng
Một ba năm bảy : sòn đô mí sòn
Còn hai bốn sáu tám mười
Rề pha la sí lại rề phá la
Nếu thăng một dấu sao ta?
Tăng lên ba nốt : Rê giờ lên Sol
Hai thăng chắc ngậm bồ hòn?
Lùi lại một nốt : giờ Đô xuống Sì
Ba thăng thì thổi kiểu chi?
Tăng lên hai nốt : Mì giờ lên Sol
Bốn thăng lại cũng dễ òm!
Lùi lại 2 nốt cho Mi xuống Đồ
Năm thăng thì thổi sao bồ?
Tăng lên một nốt cho Đồ lên Rê
Sáu thăng cũng thật dễ ghê!
Lùi lại 3 nốt cho Pha về Đồ
Bảy thăng quá dễ …hô hô!
Tàn tàn mà thổi như là không thăng.
Dấu giáng mới thật lằng nhằng!!!
Ngồi mà bend hết chắc răng chẳng còn.
Quét chùa thổi được không con?
Bài cào bảy nút vòng tròn áp dzô
Bảy giáng thì giống không thăng
Sáu giáng thì lấy một thăng áp vào
Năm giáng ngoắc ngoắc mời chào
Lấy em thăng nhị (2 thăng) ào ào áp dzô
Một chàng cứ ghép một cô
Cộng lại thành bảy là ôm dzô lòng
Đến em một giáng lòng vòng
Gặp anh thăng sáu… vô phòng nằm im.

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)