Tabs Mới Nhất

Harmonicaa Tabs - Niềm Tin Chiến Thắng - Mỹ Tâm

Soạn tabs: Phan Ngọc Quý và Đức Tiến
Tabs: Tremolo
 11 12 13 13 17 18 15 13
Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi
16 15 18 15 16 15 14
Để ta khắc tên mình trên đời
16 15 18 18 18 16 13 17
Dù ta biết gian nan đang chờ đón
11 18 15 15 16 14
Và trái tim vẫn âm thầm
14 16 14 17 17 18 15 18
Ta bước đi hướng tới muôn vì sao


11 12 13 13 17 18 15 13
Chặng đường nào chải bước trên hoa hồng.
16 15 18 18 15 16 15 15 14
Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai.
16 15 18 18 18 16 13 17 17
Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió.
11 18 15 15 16 14
Lời hứa ghi trong tim mình,
14 16 14 14 14 13 12 13
vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao.

14 16 15 15 15 15 14 15 18, 18 15 18
Và con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai kề vai,
14 16 15 15 15 14 15 18
đường vinh quang ta chia sẻ cùng nhau.

13 17 13 17 20 17 17 18
Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi ,
14 20 18 15 15 17 17
và chúng ta là người chiến thắng.
11 18 15 11 12 12, 11 10 17 18 18 15
Và ta biết dẫu lắm thác ghềnh cheo leo trên đường xa
11 18 15 11 12 12, 11 10 17 18 17 18 20 17 18 15
Vượt gian nan ta vươn tới những đỉnh cao
Tabs: Diatonic 
 5 -5 6 6 8 -8 7 6
 -7 7 -8 7 -7 7 -6
 -7 7 -8 -8 -8 -7 6 8
 5 -8 7 7 -7 -6
 -6 -7 -6 8 8 -8 7 -8

 5 -5 6 6 8 -8 7 6
 -7 7 -8 -8 7 -7 7 7 -6
 -7 7 -8 -8 -8 -7 6 8 8
 5 -8 7 7 -7 -6
 -6 -7 -6 -6 -6 6 -5 6

 -6 -7 7 7 7 7 -6 7 -8 7 -8
 -6 -7 7 7 7 -6 7 -8

 6 8 6 8 -9 8 8 -8
 -6 -9 -8 7 7 8 8
 5 -8 7 5 -5 -5 5 -4 8 -8 -8 7
 5 -8 7 5 -5 -5 5 -4 8 -8 8 -8 -9 8 -8 7

Video Music
 

Sheet Music
Note:
 Mi Fa Sol Sol Mí Rế Đố Sol
 Si Đố Rế Đố Si Đố La
 Si Đố Rế Rế Rế Si Sol Mí
 Mi Rế Đố Đố Si La
 La Si La Mí Mí Rế Đố Rế

 Mi Fa Sol Sol Mí Rế Đố Sol
 Si Đố Rế Rế Đố Si Đố Đố La
 Si Đố Rế Rế Rế Si Sol Mí Mí
 Mi Rế Đố Đố Si La
 La Si La La La Sol Fa Sol

 La Si Đố Đố Đố Đố La Đố Rế Đố Rế
 La Si Đố Đố Đố La Đố Rế

 Sol Mí Sol Mí Fá Mí Mí Rế
 La Fá Rế Đố Đố Mí Mí
 Mi Rế Đố Mi Fa Fa Mi Rê Mí Rế Rế Đố
 Mi Rế Đố Mi Fa Fa Mi Rê Mí Rế Mí Rế Fá Mí Rế Đố

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)