Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Tình Cha - Ngọc Sơn

Soạn tabs: Nhóm TheHarmonica

Tabs: Tremolo
 11 14 16 15 16 13 16 14
 9 11 14 13 16 14 11 10
 11 9 11 14 14 14
 14 11 14 18 18 18
 18 17 15 14 15 16
 11 14 16 18 16 13 16 14
 9 11 14 13 16 14 11
 11 9 11 14 14 14
 14 11 14 18 18 18
 18 17 16 13 16 14

 11 17 17 15 17
 17 15 14 12 14 11
 11 14 18 14 18 18
 14 15 11 14 11 10

 11 14 14 11 14 16 15 18 18
 18 17 18
 11 11 14 12
Tabs: Diatonic 
 5 -6 -7 7 -7 6 -7 -6
 4 5 -6 6 -7 -6 5 -4
 5 4 5 -6 -6 -6
-6 5 -6 -8 -8 -8
-8 8 7 -6 7 -7
 5 -6 -7 -8 -7 6 -7 -6
 4 5 -6 6 -7 -6 5
 5 4 5 -6 -6 -6
-6 5 -6 -8 -8 -8
-8 8 -7 6 -7 -6

ĐK
 5 8 8 7 8
 8 7 -6 -5 -6 5
 5 -6 -8 -6 -8 -8
-6 7 5 -6 5 -4
 5 -6 , -6 5 -6 -7 7 -8 -8
-8 8 -8
 5 5 -6 -5

Video Music:
Sheet Music
Note:
 Mi La Si Đố Si Sol Si La
 Đô Mi La Sol Si La Mi Rê
 Mi Đô Mi La La La
 La Mi La Rế Rế Rế
 Rế Mí Đố La Đố Si
 Mi La Si Rế Si Sol Si La
 Đô Mi La Sol Si La Mi
 Mi Đô Mi La La La
 La Mi La Rế Rế Rế
 Rế Mí Si Sol Si La

 Mi Mí Mí Đố Mí
 Mí Đố La Fa La Mi
 Mi La Rế La Rế Rế
 La Đố Mi La Mi Rê
 Mi La La Mi La Si Đố Rế Rế
 Rế Mí Rế
 Mi Mi La Fa


Midi Down: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)